Starověk - Řecko

28. března 2009 v 11:43 | if |  6.třída
CharakteristikaŘecka:

1) přírodní poměry
jih Balkánského poloostrova
členité pobřeží (ostrovy, poloostrovy, zálivy,...)
moře - Středozemní, Jónské, Egejské
povrch - kamenitý, hornatý, málo řek
klima subtropické - mírné, deštivé zimy a horká, suchá léta

2) hospodářství
řemeslo
námořní obchod (vývoz mramoru, vína, oleje, keramiky, dovoz železa a obilí)
zemědělství - ovoce, zelenina, olivovníky - olivový olej (vaření, kosmetika, lampy), vinná réva, chov ovcí a koz
rybolov


Mezi nejnámější patří nejstarší Mykény, mladší Sparta a Athény.

osidlování Řecka

pobřeží Řecka

vnitrozemí
hornaté vnitrozemí

háj
olivovníkový háj (olivovníky dorůstají výšky 5 - 12 m, listy opadávají po třech letech)

olivy

Vývoj Řecka:

a) ARCHAICKÁ doba
b) KLASICKÁ doba
c) HELÉNISTICKÁ doba

a) ARCHAICKÁ DOBA

* vytváření městských států = polis ( přibližně 200) - mezi nejnámější patří nejstarší Mykény, mladší Sparta a Athény.* 776 př. n. l. - 1.olympijské hry (mír, týden, Olympie - náboženský motiv)* básnické eposy Homéra - Ilias a Odyssea


* velká řecká kolonizace v 8. - 6.století př.n.l. - vytváření řeckých osad mimo Řecko (obilí, obchod) - Malá Asie, Sicílie, kolem Černého moře


Mykény

* Achájové
* město na vyvýšeném místě, obklopené hradbami, kyklopské zdivo (Lví brána)
* znalost bronzu
* válečníci a lovci

Mykény - palác

Mykény - současnost

Lví brána
Lví brána
Agamemnonova maska
zlatá maska krále Agamemnona

Krátké video o mykénské kultuře zde.

Sparta

* Dórové
* znalost železa
* vojenský stát s převahou otroků = heilótů ( práce v zemědělství, doly, sklady)
* státní vlastnictví
* království ( 2 králové, 5 eforů, geruzia)


Sparta

vojsko
heslo Sparťanů - Se štítem nebo na štítě !
voják

Athény

* hospodářsky a kulturně vyspělý stát ( námořní obchod, řemeslo, zemědělství,...)
* soukromé vlastnictví
* otrokářská demokracie ( 9 archontů = vládců, vysokých úředníků)
* kalokagathia = ideál člověka, všestranně rozvinutá osobnost ( vědomosti, zdatnost, umění,...)


Akropole
pahorek Akropolis v Athénách (náboženské středisko)

b) KLASICKÁ DOBA

* řecko - perské války- Persie se rozšiřovala směrem na západ - dobyla Malou Asii s řeckými osadami ( požádaly Řecko o pomoc - ANO)
- záminka pro útok na Řecko:
490 př.n.l. 1. perská výprava - v čele král Dareios - bitva u Marathonu - vítězství Athén (vůdce Miltiades)
480 př.n.l. - 2. perská výprava - v čele král Xerxés - bitva u Thermopyl - vítězství Persie (Sparta-král Leonidas)
- bitva u Salamíny (námořní) - vítězství Athén (Themistoklés)
- vítězství Řeků
* Athénský námořní spolek - sdružoval řecké městské státy - společná obrana - společná pokladna (vliv Athén)
* rozkvět státu za úředníka Perikla:
- stavební rozvoj Athén (opevnění města, přístav Pireus, Akropole - Parthenon)
- placení úředníci - demokratizace* peloponéská válka

* 431 - 404 př.n.l. válka v Řecku mezi Spartou a Athénami o nadvádu v oblasti - vítězství Sparty, ale celkové oslabení Řeckapeplos
ženský oděv peplos

amfora
amfora

amfory


Athéna
Pallas Athéna - ochránkyně města (bohyně spravedlivé války a moudrosti)

Apollon
Apollón (bůh umění, slunečního světla a věštby)
věštírna
Apollonova věštírna v Delfách

olympijské hry
olympijské hry

Video o prvních novodobých olympijských hrách zde.
Olympie
náboženské středisko Olympie - dějiště her


starověcí Řekové vytvořili seznam 7 divů světa (omezený na jejich vnímání světa v okolí Středozemního moře)


Dokumentární film o starověkých civilizacích zde.

c) HELÉNISTICKÁ DOBA


* na sever od Řecka - král Filip sjednotil MAKEDONII ve 4.století př.n.l. a v r. 338 př.n.l. oslabené Řecko.

- Egypt, Persie, území až k Indu
- po jeho smrti rozpad říše

PREZENTACE, která poslouží k opakování učiva o celém Řecku.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu