Květen 2009

Starověk - Řím, test

20. května 2009 v 14:33 Testování znalostí
1. Které kmeny založily Řím?

2. Kdy vznikl Řím podle legendy a kým byl založen?

3. Na jakém poloostrově se rozkládá a u které řeky?

4. Na časové ose vyznačit přechod státních zřízení v Římě:st.zřízení

časový údaj5. Rozdělení obyvatel v Římě:

6. S kým Řím válčil o nadvádu ve Středomoří? Kdy?

7. Vypiš části římské říše v době největšího rozkvětu ( 5 oblastí).

8. Jak se nazývalo největší povstání otroků, kdy probíhalo?

9. Jakým jazykem hovořili Římané?

10. Vysvětli pojmy :
tóga
fórum
koloseum
via
republika
konzul
tribun lidu
právo veto
legie


Starověk-Řím

6. května 2009 v 13:41 | if |  6.třída


Osídlení Apeninského poloostrova

Rozšíření Říma v době císařství


pohoří Apeniny
neúrodná krajina u Apenin


sever Apeninského poloostrova - Alpy


Pádská nížina
legendární zakladatelé Říma Romulus a Remus kojení vlčicí

Krátký film o vzniku Říma podle legendy zde

Stručný vývoj Říma

____________________________________________________________

753 - 510 př.n.ln Etruské království

510 - 31 př.n.l. (?) republika

31 př.n.l. - 476 n.l. císařstv

římská tóga


luxusní dům majetných Římanů zvaný domus ( od toho slovo dům)
prostorná villa na venkově fungující jako velkostatek a letní sídlo
římské fórum
Řím ve starověku s koloseem vpředu
pohled na Řím se sítí vodovodu a komunikací

Via appia s piniemi
římský aquadukt ve Francii
římské mince z doby císařství


zápasy gadiátorů


Spartakovo povstání - největší povstání otroků v dějinách
punské války Říma s Kartágem o nadvládu ve StředomoříHannibal
přechod AlpVýbuch Vesuvu a zkáza Pompejí

Video o dobytí Říma germánskými kmeny Vandalů zde.
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu