Arabská říše, islám

22. září 2009 v 18:08 |  7.třída
Arabská říše

je jedním z raně feudálních států, který vznikl na Arabském poloostrově (v Asii), ale jeho vliv sahal až do jižní Evropy a ovlivnil kulturu i dnešních Evropanů.

Arabové žili v oázách, věnovali se pastevectví a putovali za obchodem pouštními cestami.

karavana
beduín ( z arabštiny - neusazený, kočovník)


muslimská dívka
prorok Mohamed ( Muhammad), zakladatel islámu
místo, kde se zjevil Mohamedovi archanděl Gabriel
svatá kniha muslimů (= věřící v Alláha) Korán

5 základních pilířů islámu:

šaháda (vyznání víry)
"Není boha kromě Alláha; Muhammad je Alláhův posel." (vyznání víry)
pravověrný muslim se modlí 5 x denně s tváří obrácenou k Mekce, předchází očista rukou
zakát (almužna) chudým a potřebným
saum (půst v Ramadánu)
půst od vší stravy, nápojů, pochutin a pohlavního styku vždy od svítání do soumraku
hadždž (pouť do Mekky)
pouť alespoň jednou za život do Mekky ( základními prvky poutě jsou sedmeré obejití Ka'by,
sedmerá cesta mezi vrchy Safá a Marwa, odpolední prodlévání na planině Arafát východně od
Mekky a závěrečná slavnost Íd al-adhá, který se skládá z modliteb a výměny darů mezi muslimy.
svatyně v Mekce v době konání poutě
střed svatyně Kaaba

mešita vybudovaná na místě, kde Mohamed vstoupil na nebenanebevzetí Mohameda
Modrá mešita v Istambulu ( minarety okolo)

muezin svolává věřící k modlitbě


arabský palác Alhambra


arabská architektura

Rozsáhlý web o islámském světě (např.vynálezy Arabů) zde.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu