Říjen 2009

Soutěž - Kdo byl kdo

26. října 2009 v 16:41 7.třída
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Hledáme člověka z období raného feudalismu. V první části zkusíme nejprve vyluštit název místa, kde dotyčná osoba zemřela:
1. věrozvěst a misionář Velké Moravy (arcibiskup)
2. první slovanské písmo
3. velkomoravský kníže, za jehož vlády byla Velká Morava největší
4. kovový konec opasku
5. konkrétní název velkomoravského hradiště ( u Břeclavi)
Nápověda pro konečné vylustění - 3,9,4,7,5.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Druhá část - zjistěte jméno hledané osoby,
kým byla,
v čem dosahuje prvenství
a čeho je patronem?
Zde jsou indicie pro zvládnutí poslední otázky:

Hitler - vůdce a diktátor

21. října 2009 v 12:37 9.třída
Pestrý a detailně vytvořený web nejen o Hitlerovi, ale o německé armádě, zbraních a jiných nacistických osobnostech zde
Web vytvořený středoškolskými pedagogy o moderních dějinách. prezentace o Hitlerovi ke stažení zde
Web o nacismu - část o původu hákového kříže (svastiky) zde
Web zaměřený průřezově na osobnost Hitlera zde

Dětství
Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889 v rakouském Braunau am Ihn, blízko německých hranic. Výmarský prezident Paul von Hindenbug si později spletl jeho rodiště s Broumovem (něm. Braunau) ve východních Čechách.
deska
pamětní deska před jeho rodným domem

Byl čtvrtým ze šesti dětí celního úředníka Aloise Hitlera (rozeného Schickelgrubera, změnil si jméno po svém nevlastním otci, jehož jméno bylo původně Hiedler) a Klary Pölzlové.
malý Hitlermalý Hitler

Otec měl autoritářskou a přísnou povahu, proto mladý Adolf vždy tíhl spíše k matce. Druhým důvodem bylo, že po něm otec chtěl, aby se stal stejně jako on celním úředníkem. Adolf však tíhl spíše k umění a chtěl se stát malířem. Alois, kterému bylo v době Adolfova narození již dvaapadesát a byl o třiadvacet let starší než jeho matka, zemřel, když mu bylo třináct let.

Mladý Hitler nebyl příliš dobrým žákem, již první ročník střední školy musel opakovat. V šestnácti pak školu opustil, byl bez jakékoliv kvalifikace.
Alois

otec Hitlera
Mládí a válka

Dvakrát se pokusil dostat se na vídeňskou uměleckou Akademii, ale ani jednou neuspěl.
V prosinci 1907 zemřela jeho matka na rakovinu prsu. Její odchod mladý Hitler těžce nesl. Ve Vídni se protloukal všelijak, žil v nouzi.Po zahájení první světové války narukoval do německé armády - do 16.bavorského pěšího pluku.
Byl zraněn, ale po krátké chvíli mimo válku se na frontu vrátil. Těsně před koncem války byl v nemocnici znovu, když byl krátkodobě oslepen při útoku plynem.
Konec války Hitlera doslova šokoval. Německo kapitulovalo v okamžiku, kdy armády Dohody stále ještě pořádně nevstoupily na jeho území. Mezi vojáky se šířila známá legenda o "dýce v zádech", které uvěřil i Hitler. Ten uvěřil i další lži, že tuto dýku vrazili Německu do zad Židé. Další ranou pro národní hrdost pak byla smlouva z Versailles, která Německu připsala vinu za válku a přinutila ho platit obrovské reparace.

armáda
kamarádi z vojny se stali Hitlerovi rodinou ( Hitler vpravo)


Postup Hitlera k moci

Na listopad 1923 Hitler naplánoval státní převrat v Bavorsku, který však neuspěl. Hitler sám byl v následujícím procesu odsouzen na pět let vězení, z nichž si však odseděl jen něco přes jeden rok. Stačilo to ale na to, aby sepsal knihu "Můj boj" (Mein Kampf), které se do konce války prodalo okolo 10 milionů kopií. V tomto textu Hitler představuje svoje vidění světa s Židy jako největším zlem a Německem hledajícím svůj "životní prostor".
dílo
Následovala jeho kariéra v NSDAP, ve straně zpočátku neznámé s pár desítkami členů. Její popularita strmě stoupala v době hospodářské krize.
NSDAP
NSDAP


V roce 1932 zvítězila ve volbách a v roce 1933 se Hitler stal říšským kancléřem. Po smrti prezidenta von Hindenburga mělo Německo jednoho jediného vůdce, Adolfa Hitlera.
Nejprve se zbavil politických odpůrců v zemi ( komunisté, demokraté, SA), likvidoval Židy, porušoval Verssailleskou dohodu zbrojením, rozšířením počtu vojáků v armádě a obsazením Porýní.
  • "Je štěstím pro stát, když lidi nepřemýšlejí."
  • "Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé. "


Hitler


Snaha získat svět

Hitlerovy plány byly ambiciózní. Chtěl rozšířit životní prostor pro Německo. Jeho agrese nejprve vedla k obsazení Rakouska a československého pohraničí, později napadl Polsko a další státy Evropy. Obrátil se nakonec i proti svému spojenci - Sovětskému svazu. Zdálo se, že ho nic nezastaví...

Mnichov
podpis Mnichovské dohody ( ČSR přišlo o třetinu území)  • "Svět je jako putovní pohár. Získává ho ten nejsilnější."
  • Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé."
  • "Ostatně není mým úkolem učinit lidstvo lepším, nýbrž využít jeho slabostí. "
  • "Svět je jako putovní pohár. Získává ho ten nejsilnější. "
  • "Židé jsou nepochybně rasa, ale nejsou to lidé. "
  • "Hranice států tvoří lidé a lidé je taky mění. Svědčí to pouze o síle dobyvatelů a slabosti
    poražených, a jedině v této síle je právo. "

s Mussolinim
Hitler na přehlídce s Mussolinim

Na Hitlera bylo spácháno celkem 42 atentátů, všechny neúspěšně. Nejznámnější pokus o atentát vstoupil do dějin pod názvem operace Valkýra - 20.července 1944 ve Vlčím doupěti v Polsku.
Vlčí doupě
Vlčí doupě po atentátuHitler vydržel až téměř do konce války, otrávil se až v okamžiku, kdy armáda prohrávala svůj boj v ulicích Berlína. Psal se 30. duben 1945. Spolu s ním se otrávila i jeho milenka Eva Braunová, kterou si téhož dne vzal za svou manželku. Těla nařídil spálit svému sluhovi Ottu von Gunschemu, aby se ostatky nedostaly do rukou Rudé armády, která byla v okamžiku sebevraždy jen pár set metrů od jeho sídla.

Eva
Eva Braunová

smrt

Projekt "Život v pravěku"

19. října 2009 v 15:54 Projekty
Projekt "Život v pravěku" se uskutečnil během měsíce září a říjen v roce 2009 v 6.ročníku. Realizace probíhala v hodinách dějepisu, výtvarné výchovy a českého jazyka.
Hlavním tématem bylo období paleolitu a neolitu.

dějepisná část
paleolit

neolit
Výtvarná část:
jeskynní malby


krásné hořičské venušesoška zvířete

Pravěk - megality

15. října 2009 v 17:28 6.třída

Megalitické stavby mají svůj název odvozený z řečtiny - megos = velký + lithos = kámen. Jsou to tedy mohutné kamenné stavby, patrně nejstarší na světě, které byly budovány v období neolitu a eneolitu, některé ještě v době bronzové. Sloužily patrně k rituálním účelům, jako kamenné observatoře a kalendáře, místa pro uzdravování, jako chodbové hroby... Jejich pravý význam zůstává nejistý.
mapa
oblasti výskytu megalitických staveb v Evropě

Základní typy megalitů:

menhir - samostatně vztyčený neotesaný, nebo jen hrubě otesaný kámen
dolmen - několik vztyčených kamenů s vodorovným překladem, které uzavírají komoru.
menhir
menhir
dolmen
dolmen
menhiry
pole menhirů v Carnacu ( Francie)
menhiry
aleje menhirů u vesnice Menec (Francie)
kromlech
nejznámnější soubor menhirů do kruhu ve Stonehenge (Anglie)
Stonehenge
Obří kalendář? Měl určovat letní a zimní slunovrat?Krátká videa o tom, jak se patrně stavěl kromlech ve Stonehenge ( v angličtině)


Krásné video o velkolepé mohyle v
Newgrange v Irsku ( v a
ngličtin
ě)

Český stát - Přemyslovci

15. října 2009 v 16:26 7.třída

Český stát

vznikl na počátku 10.století. Vládnoucím rodem byli Přemyslovci:


křest Bořivoje ( s manželkou Ludmilou) = 1.historicky doloženého českého knížete na Velké Moravě arcibiskupem Metodějem


původní sídlo Přemyslovců na Levém Hradci
kníže - svatý Václav, patron českého národa

kníže Václav jako kníže-válečník

před bojem se šlechticem Radslavemvražda sv.Václava ve Staré Boleslavi 28.9.935
vražda ve Staré Boleslavi

ostatky svatého Václava

kaple sv.Václava v chrámu sv.Víta na Pražském hraděVideo o stručných dějinách vlády Přemyslovců (1. polovina videa) - nevýhodou češtinské chyby a drobné faktografické nepřesnosti


chorál Svatý Václave

Boleslav I. Ukrutný


* převezení ostatků sv.Václava do Prahy
* 955 porážka Maďarů na řece Lechu (pomoc Oty I.)
* 1. mince na naše, území = stříbrné denáry
* 1.daněBoleslav II. Pobožný


* 972 - 3 založení biskupství v Praze - 1.biskup Dětmar, 2. sv.Vojtěch z rodu Slavníkovců (větší samostatnost)
* 995 vyvraždění konkurenčního rodu Slavníkovců v Libici nad Cidlinou = dovršení sjednocení č.státu

2. biskup pražský sv.Vojtěch z rodu Slavníkovcůvyvraždění rodu Vršovců, kteří se předtím podíleli na vyvraždění Slavníkovců
= sjednocení českého státu na konci 10.století


Osvícenský absolutismus - Marie Terezie

14. října 2009 v 12:07 8.třída
OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS
= neomezená vláda panovníka spojená se zaváděním reforem shora (panovníkem)
celé jméno Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna

Marie, dcera Karla VI., byla krásná a zdravá dívka účastnící se nadšeně všech dvorských slavností. Přitom nezanedbávala ani vzdělání: učila se latinsky, italsky, francouzsky a španělsky, zajímala se o klasickou literaturu, dostávala hodiny tance a hudby, malovala a vyšívala.Byla vychovávána jezuity.
Vzhled: plavé vlasy, modré oči

mladá Marie


šatičky pro Pražské jezulátko vlastnoručně vyšívané císařovnou

Zpočátku vlády - odpor okolních panovníků proti panovnici-ženě = války o rakouské dědictví:
* ztráta Kladska a Slezska
* zisk Haliče a Bukoviny

Ve svých devatenácti letech se Marie Terezie vdává za korunního prince lotrinského vévodství -Františka I. Lotrinského (zamiluje se do něj přitom již ve svých pěti letech, přestože jde v podstatě o sňatek domluvený Karlem VI.). S ním má během 20 let celkem 16 dětí ( první, dceru, měla ve 20 letech a poslední, syna, měla ve 39 letech).
Postupem času vyzrála ve zkušenou, pracovitou a ráznou státnici.


Denní režim císařovny:
"Ve všední dny vstát v půl šesté,
obléknout se a vyslechnout mši,
duchovní čtení dvě hodiny do půl osmé,
od půl osmé úřadování s kabinetními tajemníky do 9 hodin,
od 9 do 12 hodin audience ministrů,
ve 12 hodin setkání s dětmi, ženami, ostatními,
1 hodina jídlo a až do 3 hodin odpočinek nebo zábava,
ve 3 hodiny čtení modliteb za zemřelé,
od 4 do 6 hodin úřadování, korespondence nebo audience,
v 6 hodin růženec, pak do 9 hodin korespondence, konverzace, procházky, tichá zábavná četba,
v neděli audience od 5 do 10 večer."

Pruský ministr Podewils o ní napsal: "Je to opravdu krásná žena, majestátní, velké postavy, plného obličeje, světlých vlasů, hlubokých modrých očí,...Má půvabný hlas, je laskavá, zbožná, dobrosrdečná, smělá, velkorysá a štědrá."

císařovna


Zájmy Marie Terezie:
procházky, jízda na koni, tanec, divadlo, hry ( karty a v kostky), ze šperků měla nejraději perly.

manžel
manžel Marie Terezie František Štěpán Lotrinský ( císař římsko-německý)


V soukromém životě byl František Štěpán považován většinou současníků za příjemného a sympatického člověka. Byl skromný a dával přednost neokázalému měšťanskému stylu života. Vídeňská šlechta jej ale nikdy nepřijala za svého a až do konce jeho života mu dávala najevo, že je pro ni cizincem. František Štěpán pobuřoval své aristokratické okolí nechutí k dvorským ceremoniálům, chodil na tehdejší dobu nedbale oblečen a choval se zcela přirozeně, což bylo nepřijatelné. Vnucená zahálka vedla u něj zpočátku k frustraci a postupem času k tomu, že se začal věnoval hazardním hrám a také stále častěji svým milenkám. I přes časté žárlivé scény a spory bylo manželství Marie Terezie a Františka Štěpána považováno za poměrně šťastné a vzešlo z něj 16 dětí.
Byl také úspěšným podnikatelem - zakládal manufaktury a banky. Po své smrti (infarkt) zanechal 18 000 000 zlatých, ze kterých mohl být umořen státní dluh a ještě zbylo pro potomky.

manželé

rodina
početná rodina Marie Terezie
rodina

vdova

Marie Terezie - vdova (černé šaty po smrti manžela již neodložila)

Reformy:

- státní správy
* zavedení byrokracie
* oddělení moci soudní od výkonné - zákaz mučení
* Tereziánský katastr - soupis obyvatel a půdy (čp, příjmení = základ pro daně)
* berní reforma - zdaněna i šlechta

- hospodářství
* podpora vzniku manufaktur
* rušení cel v monarchii - rozvoj obchodu
* zavádění jednotných měr a vah
* jednotná měna (zlatky, tolary...)
* robotní patent 1775 (robota převedena na peněžní,...)

- školství
* zavedení povinné školní docházky
* vytvoření sítě škol i na venlově

tolar
stříbrný tereziánský tolar a bankocetle

bankocetle
katastr
Tereziánský katastr - soupis půdy a majetku, sčítání obyvatel
Jičín
hrobka
hrobka císařovny ve Vídni

V padesáti letech už císařovna byla natolik obézní, že nemohla ani chodit. Ve svém pokoji měla vedle postele kladkostroj, pomocí kterého poskokové kyprou panovnici zvedali, chtěla-li vstát.
Přidal se i vysoký krevní tlak a špatná funkce plic. Při lovu na bažanty se nachladila a zemřela.
Položila základy modernější Habsbursko - Lotrinské monarchie.


zdařilé video vytvořené jako průřez vládou všech Habsburků na našem území od r.1526 do r.1918 ( nevýhodou je velký časový záběr a nepřesnosti faktografické i češtinské chyby)
JOSEF II.

syn Marie Terezie, pokračoval v reformách, méně katolicky zaměřený1781 vydal :

TOLERANČNÍ PATENT - svoboda náboženského vyznání

PATENT O ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ - robotní povinnost trvá (volné stěhování, studium, sňatky)

císař cestoval inkognito po své monarchii jako "hrabě Falkenštejn"ostatky Josefa II.
1. průmyslová revoluce - éra páry

11. října 2009 v 15:51 8.třída
V druhé polovině 18.století vznikala postupně nová průmyslová společnost, kdy byla nahrazována ruční velkovýroba velkovýrobou strojovou a vznikaly továrny. Tomuto procesu říkáme průmyslová revoluce. Jejím základem bylo využití parní energie.
James Watt - skotský mechanik, který zdokonalil parní stroj, je považován za otce PR

princip parního stroje


Wattova dílna

Isaac Newton - anglický fyzik a matematik, génius vědecké revoluce 17.století ( zákony dynamiky, gravitace, síly, ...)

Přírodní principy matematické filosofie od Newtona


náhrobek Newtona ve Westminsteru


Luigi Galvani - italský lékař, který dělal pokusy s elektřinou

Alessandro Volta - italský šlechtic a fyzik, pokusy s elektřinou

Prokop Diviš - český kněz a vědec

rodný domek vynálezce Diviše s jeho bleskosvodem


1783 - první let horkovzdušného balónu Mongolfiérů nad Paříží bez posádky ( beran, kohout, kachna)

George Stephenson

1814

- první parní lokomotiva (Rocket) - Velká Británie


Robert Fulton

1807

- první parník (Clermont) - USA ( říční doprava po řece Mississippi, Hudson)
Josef Božek

1815

- první parovůzPortrét Josefa Božka od neznámého autora - Foto: Wikipedia, public domain - volné dílo


bratři Montgolfierové

- horkovzdušný balón
Velkomoravská říše

8. října 2009 v 18:12 7.třída


Velkomoravská říše je prvním státem na našem území. Vznikla v polovině 9.století spojením dvou slovanských knížectví - Moravského a Nitranského.

mapa

na hradišti

na hradišti - ženy

hradiště
Přibližná podoba jednoho z největších hradišť - Pohansko u Břeclavi
knížecí dvorec

Uprostřed hradiště se nacházel pravděpodobně ještě zvlášť opevněný knížecí dvorec

boj

kostelík

Velkomoravský kostelík z Valů u Mikulčic

palisáda

Palisáda hradiště
pohřeb
Pohřeb

zemnice
Zemnice

velmož
Velkomoravský velmož

vynášení Morany
Pohanské zvyky Slovanů - vynášení More(a)ny

Rastislav
kníže Rastislav

Cyril a Metoděj
Cyril a Metoděj - misionáři, kněží, bratři

Hlaholice
Hlaholice s překladem
hlaholice

šperk
Zlaté gombíky

nákončí
Nákončí
prsten

nákončí

žena

křest
Křest českého knížete Bořivoje a jeho ženy Ludmily arcibiskupem Metodějem.Stalin - diktátor

6. října 2009 v 10:05 9.třída
Zajímavosti ze Stalinova života z časopisu 21.století zde.
Časová osa života Stalina zde.
Zajímavé informace o životě Stalina - časopis Reflex zde.
Odkaz na videopořad ČT o posledních letech vlády Stalina zde

Josif Vissarionovič STALIN (vl. jménem DŽUGAŠVILI)


- narodil se v roce 1878 v rodině ševce Vissariona, který více pil než šil boty. Po návratu domů z hospody ženu i syna často bil. Maminka Jekatěrina táhla domácnost sama, živila celou rodinu jako pradlena a švadlena. Byla hluboce věřící.
Stalin měl v mládí přezdívku Sos a musel se potýkat s některými handikepy - byl malé postavy, v obličeji výrazné jizvy po nešťovicích, měl ochablou levou paži jako důledek po otravě krve.
V 10 letech začal studovat díky stipendiu v jezuitském semináři v Tbilisi a měl se stát pravoslavným knězem.
Studia však nedokončil a dal se na dráhu revolucionáře. Nejprve působil jako člen sociální demokracie.Přezdívku si změnil na Koba ( v gruzínštině Nezkrotný), příjmení Stalin ( muž z oceli), které mu vymyslel Lenin, začal používat až od roku 1912.
O Stalina - revolucionáře se začala záhy zajímat carská policie, byl zatčen a internován na Sibiř.1902


Odtamtud uprchl a oženil se s 16 letou Jekatěrinou Svanidze, která ale o tři roky později zemřela a zanechala mu syna Jakova. Otcův tvrdý přístup bez citu ho dohnal k pokusu o sebevraždu, nakonec zemřel za 2.světové války v německém koncentračním táboře.
Stalin ještě před vypuknutím 1.světové války se ve Finsku setkal s Leninem a po návratu do Ruska "vydělával "peníze pro bolševiky bankovními loupežemi a vydíráním ruských podnikatelů.
Za to se dostal opět na Sibiř.
V době bolševické revoluce v roce 1917 byl ve stínu Lenina.
V roce 1919 se 40 letý Stalin oženil s mladičkou, tehdy teprve osmnáctiletou Naděždou Allilijevovou. Manželství s Naděždou trvalo třináct let. Skončilo její smrtí (sebevraždou?).


V roce 1922 byl jmenován generálním tajemníkem komunistické strany. Po Leninově smrti v roce 1924 se Josif Vissarionovič Stalin stal prvním mužem komunistické strany. Během následujících čtyř let 1924-28 se Stalin zbavil všech svým politických odpůrců a na důležitá místa prosadil své příznivce. Začal budovat národní komunismus - prosazoval násilnou kolektivizaci zemědělství ( zabíral soukromou půdu) a budoval uměle průmysl, zejména těžký. Pro politické odpůrce a "vlastizrádce" vytvořil pracovní tábory s otřesnými životními podmínkami - gulagy (Glavnoje Upravlenije Ispravitelno-trudovych Lagerej = Hlavní správa nápravně-pracovních táborů).
Během Stalinovy hrůzovlády zahynulo podle odhadů nejméně dvacet milionů občanů tehdejšího SSSR. Někteří podlehli krutým podmínkám pracovních táborů či hladomoru na Ukrajině, další byli popraveni.

1. republika

1. října 2009 v 10:48 9.třídaPrvní republika ( československá)

je náš samostatný stát od svého vzniku v roce 1918 až po jeho počínající rozpad v době Mnichovské konference v roce 1938.

28. 10. 1918

přemalování symbolu R-U na poštovní schránce
mapa
první prezident
první československý prezident T.G.Masaryk (1918-1935)


krátké video s prvním prezidentem


Milan Rastislav Štefánik - člověk, který se zasloužil o vznik samostatného Československa, ale jeho dalšího vývoje se nedožil...


Edvard Beneš - ministr zahraničních věcímapa území nově vzniklého státu

národnostní složení obyvatel

třída
prvorepubliková třída

Kramář
první předseda československé vlády K.Kramář
Kramářova vila
Kramářova vila v Praze
Rašín
ministr financí a autor měnové reformy A.Rašínbankovky
rakouské koruny se změnily na čs. koruny - prvorepubliková bankovka (autor A.Mucha)

Benešovi
Hana a Edvard Benešovi ( ministr zahraničních věcí, od r.1935 prezident ČSR)
posezení politiků
posezení politiků v Lánech


Rudolfinum
budova Rudolfina na břehu Vltavy v
Praze - sídlo Národního shromždění


Baťa
Tomáš Baťa - úspěšný podnikatel a zakladatel obuvnického průmyslu u nás
s manželkou
Tomáš Baťa s manželkou v Luhačovicích

mrakodrap
mrakodrap ve Zlíně
nákup kůží

reklama

reklama


reklama

dělnické domky
dělnické domky ve Zlíně
detail
vila

vila T.Bati
1932 smrt Bati
havárie letadla v r.1932 (smrt Bati při letu do Švýcarska)

Tatra 57 A
Tatra 47 A - Hadimrška


interiér Hadimršky

četníci

župní slet sokolů
župní sokolský slet

SOKOLSKÝ KROJ

móda
ukázka z filmu Saturnin

Přehled prezidentů ČSR a Čr zde.


Jak se žilo v době První republiky?

.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu