Osvícenský absolutismus - Marie Terezie

14. října 2009 v 12:07 |  8.třída
OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS
= neomezená vláda panovníka spojená se zaváděním reforem shora (panovníkem)
celé jméno Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna

Marie, dcera Karla VI., byla krásná a zdravá dívka účastnící se nadšeně všech dvorských slavností. Přitom nezanedbávala ani vzdělání: učila se latinsky, italsky, francouzsky a španělsky, zajímala se o klasickou literaturu, dostávala hodiny tance a hudby, malovala a vyšívala.Byla vychovávána jezuity.
Vzhled: plavé vlasy, modré oči

mladá Marie


šatičky pro Pražské jezulátko vlastnoručně vyšívané císařovnou

Zpočátku vlády - odpor okolních panovníků proti panovnici-ženě = války o rakouské dědictví:
* ztráta Kladska a Slezska
* zisk Haliče a Bukoviny

Ve svých devatenácti letech se Marie Terezie vdává za korunního prince lotrinského vévodství -Františka I. Lotrinského (zamiluje se do něj přitom již ve svých pěti letech, přestože jde v podstatě o sňatek domluvený Karlem VI.). S ním má během 20 let celkem 16 dětí ( první, dceru, měla ve 20 letech a poslední, syna, měla ve 39 letech).
Postupem času vyzrála ve zkušenou, pracovitou a ráznou státnici.


Denní režim císařovny:
"Ve všední dny vstát v půl šesté,
obléknout se a vyslechnout mši,
duchovní čtení dvě hodiny do půl osmé,
od půl osmé úřadování s kabinetními tajemníky do 9 hodin,
od 9 do 12 hodin audience ministrů,
ve 12 hodin setkání s dětmi, ženami, ostatními,
1 hodina jídlo a až do 3 hodin odpočinek nebo zábava,
ve 3 hodiny čtení modliteb za zemřelé,
od 4 do 6 hodin úřadování, korespondence nebo audience,
v 6 hodin růženec, pak do 9 hodin korespondence, konverzace, procházky, tichá zábavná četba,
v neděli audience od 5 do 10 večer."

Pruský ministr Podewils o ní napsal: "Je to opravdu krásná žena, majestátní, velké postavy, plného obličeje, světlých vlasů, hlubokých modrých očí,...Má půvabný hlas, je laskavá, zbožná, dobrosrdečná, smělá, velkorysá a štědrá."

císařovna

Zájmy Marie Terezie:
procházky, jízda na koni, tanec, divadlo, hry ( karty a v kostky), ze šperků měla nejraději perly.

manžel
manžel Marie Terezie František Štěpán Lotrinský ( císař římsko-německý)


V soukromém životě byl František Štěpán považován většinou současníků za příjemného a sympatického člověka. Byl skromný a dával přednost neokázalému měšťanskému stylu života. Vídeňská šlechta jej ale nikdy nepřijala za svého a až do konce jeho života mu dávala najevo, že je pro ni cizincem. František Štěpán pobuřoval své aristokratické okolí nechutí k dvorským ceremoniálům, chodil na tehdejší dobu nedbale oblečen a choval se zcela přirozeně, což bylo nepřijatelné. Vnucená zahálka vedla u něj zpočátku k frustraci a postupem času k tomu, že se začal věnoval hazardním hrám a také stále častěji svým milenkám. I přes časté žárlivé scény a spory bylo manželství Marie Terezie a Františka Štěpána považováno za poměrně šťastné a vzešlo z něj 16 dětí.
Byl také úspěšným podnikatelem - zakládal manufaktury a banky. Po své smrti (infarkt) zanechal 18 000 000 zlatých, ze kterých mohl být umořen státní dluh a ještě zbylo pro potomky.

manželé

rodina
početná rodina Marie Terezie
rodina

vdova

Marie Terezie - vdova (černé šaty po smrti manžela již neodložila)

Reformy:

- státní správy
* zavedení byrokracie
* oddělení moci soudní od výkonné - zákaz mučení
* Tereziánský katastr - soupis obyvatel a půdy (čp, příjmení = základ pro daně)
* berní reforma - zdaněna i šlechta

- hospodářství
* podpora vzniku manufaktur
* rušení cel v monarchii - rozvoj obchodu
* zavádění jednotných měr a vah
* jednotná měna (zlatky, tolary...)
* robotní patent 1775 (robota převedena na peněžní,...)

- školství
* zavedení povinné školní docházky
* vytvoření sítě škol i na venlově

tolar
stříbrný tereziánský tolar a bankocetle

bankocetle
katastr
Tereziánský katastr - soupis půdy a majetku, sčítání obyvatel
Jičín
hrobka
hrobka císařovny ve Vídni

V padesáti letech už císařovna byla natolik obézní, že nemohla ani chodit. Ve svém pokoji měla vedle postele kladkostroj, pomocí kterého poskokové kyprou panovnici zvedali, chtěla-li vstát.
Přidal se i vysoký krevní tlak a špatná funkce plic. Při lovu na bažanty se nachladila a zemřela.
Položila základy modernější Habsbursko - Lotrinské monarchie.


zdařilé video vytvořené jako průřez vládou všech Habsburků na našem území od r.1526 do r.1918 ( nevýhodou je velký časový záběr a nepřesnosti faktografické i češtinské chyby)
JOSEF II.

syn Marie Terezie, pokračoval v reformách, méně katolicky zaměřený1781 vydal :

TOLERANČNÍ PATENT - svoboda náboženského vyznání

PATENT O ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ - robotní povinnost trvá (volné stěhování, studium, sňatky)

císař cestoval inkognito po své monarchii jako "hrabě Falkenštejn"ostatky Josefa II. 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu