Keltové

9. listopadu 2009 v 11:01 |  6.třída
Podrobný web o Keltech a oživení tradic s nimi spojenými zde
Web o pravěku v českých zemích, oddíl o Keltech zde
Zajímavý web obsahující keltský stromový horoskop zde

Keltové jsou typickým kmenový společenstvem v době železné. Ta je rozdělena na dobu
- halštatskou (8. - 5. st.př.n.l.
- laténskou ( 5. - 1. st.př.n.l.)

Původní území osídlené Kelty se rozkládalo ve Švýcarsku, severovýchodní Francii a jihozápadním Německu, a náležela k němu i část Čech a Moravy.
Faktory jako přelidnění a touha po kořisti způsobily, že keltské kmeny z této své pravlasti expandovaly do velké části Evropy
Vzhled Keltů
Někteří starověcí spisovatelé popisují Kelty jako velké lidi s modrýma očima, světlými (plavými) vlasy a jemnou pletí. Muži si natírali vlasy vápnitým roztokem, aby udrželi jejich úpravu: pak je sčesávali dozadu.Vznešenější muži si holili tváře, ale knír si nechávali narůst dlouhý, takže jim zakrýval ústa. Dožívali se věku zhruba 50 let. Ženy občas i 60 let.
Ve starověku byli Keltové obecně charakterizováni jako lid bojovný, odvážný a rychlý, někdy však až dětinsky naivní. Byli prý posedlí válkou, milovali boj a dobrodružství, stejně však zábavu a hodování. Jejich výmluvnost často hraničila s povídavostí.
Keltský lid si liboval v oděvu z pestrých barev, v látkách s proužkem i s kostkou. Již v době halštatské byly látky vysoké kvality a měly pestré vzory. V laténské době si ženy rády zdobily oděv květinami a přední ženy jej prošívaly také zlatem.

Oděv z látky spínali Keltové na ramenou sponami, bojovníci nejčastěji železnými, ženy předních vrstev bronzovými, někdy i stříbrnými a často velmi umělecky provedenými.

Keltské vynálezy
nebo rozšíření vynálezů jiných civilizací na našem území (hlavní "keltské" vynálezy byly většinou převzaté z toulek po Středomoří):

1) výroba železa a produktů z něho - 70 druhů kování ( srpy, kosy, rýče, ovčácké nůžky,
podkovy, radlice, klíč a zámek, kleště, pilky, pilníky, dláta)

2) první mosty, silnice, mince


3) dvoudílný kamenný rotační mlýnek na obilí = žernov

4) hrnčířský kruh a pec na vypalování keramiky

Oppida (z latinského oppidum = pevné místo)

= jsou mocenská, obchodní a hospodářská střediska. Byla vystavěna ze dřeva. V oppidech se produkce soustřeďovala na řemeslnou výrobu. Počet obyvatel se pohyboval kolem 10 000.Bohatě vypracovaný keltský šperk představuje spirálu stočenou do tří ramen vycházejících ze společného středu. Symbol představuje spojení tří světů (pozemského, nebeského a podsvětního) a soustřeďuje jejich společné vědění a moudrost.


Studánka moudrosti
Typický keltský čtyřstranný proplétaný amulet, zdobený modrou pryskyřicí. Symbolizuje moudrost vzdělaných Druidů. Modrá barva znamená schopnost lidského ducha pozvednout se k vyšším sférám.

Thorovo kladivo
Mocná zbraň Thóra, Hromovládce, syna nejvyššího boha Ódina. Thór vrhá své kladivo v podobě blesku na zem a to se mu po dopadu vrací zpět do ruky.
Sluneční amulet
Slunce představuje nejen v keltské mytologii životadárnou sílu a bývá spojováno s nejvyšším božstvím. Amulet přináší do duše světlo a hřejivé teplo.
druid


Druidové
(= učení mužové, lesní mudrci), kteří patřili k elitě keltské společnosti. Jejich vzdělávání trvalo 20 - 30 let. Všechny poznatky si předávali ústně.
Druidové učili, že člověk je bytost pevně spojená s přírodou. Smyslem života je obnovit soulad s přírodou.Odsuzovali veškeré zásahy do přírody, těžbu surovin a budování trvalých staveb! Věřili, že duše je nesmrtelná.
Druidové uctívali rovněž stromy, zejména duby a jmelí.
Měli zřejmě velké znalosti z oblasti bylin a přírodních "surovin" vůbec, jelikož to byli výborní léčitelé a patrně ovládali i umění hypnózy, neboť, jak tvrdí historické prameny, dokázali zapříčinit, že zraněný necítil bolest, a jistě ovládali i astronomii a astrologii, jelikož už tehdy sestavili horoskop (stromokruh), který velice dobře koresponduje s běžným systémem slunečních znamení.
O učení a praktikách keltských druidů toho dnes mnoho nevíme, jelikož sami zakázali zapisování čehokoliv, co se týkalo rituálů a druidské nauky. Tyto záležitosti se předávaly pouze ústní formou. Všichni druidi se dokonce každoročně scházeli a vyměňovali si své poznatky. 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu