Prosinec 2009

Křížové výpravy

15. prosince 2009 v 16:19 7.třída

bitva z filmu Království nebeské

Křížové nebo křižácké výpravy

(starším výrazem kruciáty)

byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům. Účastníci před zahájením výpravy skládali slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci (latinsky crucesignati). Byli dobrovolníky, měli za účast na výpravě přislíbeno odpuštění hříchů a požívali ochrany církve.

U

papež Urban II.na koncilu v Clermontu vyhlašuje 1.křížovou výpravu - 1095


Celkem bylo 8 výprav. Většina z nich byla vedena na východ, až do Palestiny obsazené Turky. Cílem bylo osvobození Božího hrobu v Jeruzalémě.
O významu tažení svědčí i účast některých evropských panovníků - anglického krále Richarda Lví srdce, francouzského krále Filipa II., či římsko-německého císaře Fridricha II. Účast na taženích byla dobrovolná, příslibem bylo očištění od hříchů a válečná kořist, nový životní prostor.
Z vojenského hlediska nebyly výpravy úspěšné. Přesto obohatily evropskou kulturu o prvky arabské a byzantské, vznikly nové církevní řády a zbohatla severoitalská města.

johanita


k

znak
johanité a jejich znak
temláři
znak
templáři a jejich znak
hrad
křížácký hrad Krak de Chevalier v Sýrii
křížová klenba


Gotická kultura

14. prosince 2009 v 17:28 7.třídaWeb zaměřený na gotické umění se solidní databází osobností evropské gotiky zde

Gotika

plynule navazovala na románský sloh v druhé polovině 12. století a trvala až do 15. století, kdy volně přešla v renesanci. Vznikla ve Francii, odkud se postupně rozšířila do celé Evropy. Hlavním projevem umění byla architektura:
gotická stavba v porovnání s románskými stavbami rostla do výšky, díky důmyslné konstrukci opěrného systému křížové klenby, mohutných pilířů a sloupových podpěr došlo k odhmotnění vnitřního prostoru stavby. Také síla zdiva v porovnání s románským stylem byla daleko menší a katedrály působily odlehčeným dojmem. Důraz byl kladen na čistotu materiálu, naprostá většina staveb neměla žádnou omítku.
Nejtypičtějším znakem pro gotiku byl lomený oblouk vysokých oken, která často sahala až do desetimetrové výšky a byla po celém obvodu chrámu. Gotická architektura využívala nespočetného množství zdobných prvků - členitých výčnělků, prohlubní, zdobných věžiček = fiál, chrličů, trojlístků malých oken, konzol a baldachýnů.

Ostrov Mont Saint Michel ve francouzské Normandii s klášterem

katedrála v Chartres - Francie
křížová klenba v hlavní lodi
labyrint na podlaze katedrály
vitráž
Notre Dame v Paříži
chrám sv.Víta v Praze
Týnský chrám v Praze
opevněné město Carcassonne ve Francii
hrad ve Skotsku
Karlštejn
kaple na Karlštejně
Kost
Křivoklát
černá kuchyně
Staroměstská radnice v Praze


sochařství

bylo přímo vázáno na architekturu. Zpočátku bývalo uplatněno pouze v reliéfech průčelí chrámu a v doplnění dekoračních prvků s jednoduchými figurálními motivy, baldachýny a chrliči. Postupně se však přísný styl sochařství i řezbářství osvobodil a vznikla volná plastika. Jako motivu bylo využíváno náboženských a biblických témat - madon, piet a krucifixů. Díla byla ve většině pohybově strnulá a nedynamická, avšak docházelo k jistému zjemnění tváře a zachycení lyričnosti výrazu a duševních pocitů.


malířství
svatý rytíř
Ježíš na hoře Olivetské
Zmrtvýchvstání
Madona
Giotto - Ukřižování
Fra Angelico - Madona s dítětem
Korunování Panny Marie


ukázka gotické hudby.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu