Křížové výpravy

15. prosince 2009 v 16:19 |  7.třída

bitva z filmu Království nebeské

Křížové nebo křižácké výpravy

(starším výrazem kruciáty)

byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům. Účastníci před zahájením výpravy skládali slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci (latinsky crucesignati). Byli dobrovolníky, měli za účast na výpravě přislíbeno odpuštění hříchů a požívali ochrany církve.

U

papež Urban II.na koncilu v Clermontu vyhlašuje 1.křížovou výpravu - 1095


Celkem bylo 8 výprav. Většina z nich byla vedena na východ, až do Palestiny obsazené Turky. Cílem bylo osvobození Božího hrobu v Jeruzalémě.
O významu tažení svědčí i účast některých evropských panovníků - anglického krále Richarda Lví srdce, francouzského krále Filipa II., či římsko-německého císaře Fridricha II. Účast na taženích byla dobrovolná, příslibem bylo očištění od hříchů a válečná kořist, nový životní prostor.
Z vojenského hlediska nebyly výpravy úspěšné. Přesto obohatily evropskou kulturu o prvky arabské a byzantské, vznikly nové církevní řády a zbohatla severoitalská města.

johanita


k

znak
johanité a jejich znak
temláři
znak
templáři a jejich znak
hrad
křížácký hrad Krak de Chevalier v Sýrii
křížová klenba

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu