Květen 2010

Český stát - Habsburkové

10. května 2010 v 14:45 7.třída
Rod Habsburků započal svou dlouhou vládu v českých zemích v roce 1526. Trvala do roku 174O,kdy rod vymřel po meči a byla vytvořena Habsbursko - Lotrinská dynastie.

Cíl politiky Habsburků:

* vytvoření jednotné mnohonárodnostní monarchie ve střední Evropě

Soubor:Dědičné habsburské země.svgProstředky dosažení cíle:

* neomezená vláda jednoho panovníka z centra říše - z Vídně ( omezení stavovských
práv a svobod) = ABSOLUTISMUS

* postupné zavedení katolického náboženství na úkor protestantských = REKATOLIZACE
( katolíci na úřadech, působení jezuitského řádu)

* postupné zavedení německého jazyka do úřadů a škol = GERMANIZACE
videodokument o alchymii a kameni mudrců


Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze zde.

Petr Vok z rodu Rožmberků - rod katolické šlechty z jihu Čech

rekonstrukce bitvy na Bílé hoře


.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu