Francouzská buržoazní revoluce

25. listopadu 2010 v 16:59 |  8.třída

Velká francouzká revoluce

= buržoazní revoluce

Příčiny:

* hrozící státní bankrot díky neúsporné politice Bourbonů (luxus u dvora, nákladné a
neúspěšné války)


Ludvík XVI.

Marie Antoinetta

květen 1789 po 175 letech svolal Ludvík XVI. ( absolutustická monarchie) do Versailles parlament = generální stavy
zástupci 3 stavů - duchovenstvo, šlechta, ostatní obyvatelstvodůvod: schválení zvýšení daní jako způsobu řešení finanční krize

x návrh 3.stavu:
reformy a zdanění šlechty
x král i šlechta proti, hrozba vojenského zásahu
x zástupci 3.stavu se prohlásili Národním
shromážděním


Míčovna ve Versailles - 9. července se poslanci třetího stavu prohlásili Ústavodárným shromážděním a začali pracovat na ústavě14.7.1789 Pařížané podpořili snahy NS povstáním, které započalo dobytím Bastily =

začátek FBR:dobytí Bastily (vězení - 7 vězňů, zásoby zbraní a střelného prachu)


.před1.fáze2.fáze3.fáze
státní zřízeníabsolutistická monarchiekonstituční monarchierepublikajakobínská diktatura
parlament
generální stavy
(zástupci 3 stavů)
Národní shromáždění
(zástupci 3.stavu)
Národní konvent
Národní konvent
- Výbor pro obecné blaho
osobnostLudvík XVI.markýz LaFayetteM.RobesierreM.Robesierre
události
1789
* dobytí Bastily
1791
* Deklarace práv
(rovnost občanů)
- ústava
1792
* republika
* boj proti intervenci
* poprava krále
1794
* poprava předních
jakobínůDeklarace práv člověka a občana (základ ústavy)

Článek první: "Lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovní si ve svých právech; sociální rozdíly mohou být založeny toliko na obecném prospěchu."
Článek třetí: "Svoboda spočívá v možnosti dělat vše, co neškodí druhému."


markýz La Fayette
- blízký přítel G.Washingtona, účastník války za nezávislost v USA, po zatčení vězněn protirevoluční koalicí v Olomouci


Maximilian Robespierre
- vystudovaný právník z Arrasu, přezdívka Neúplatný, hlavní postava FBR


La marseillaise - franc.státní hymna
původně pochod francouzských dobrovolníků z přístavu Marseille, kteří šli bojovat proti zahraniční intervenci


poprava Ludvíka XVI. 1793


z filmu o Marii Antoinettě - poslední chvíle před popravou


poprava Marie - gilotina
hlavní heslo revoluce - VOLNOST- ROVNOST - BRATRSTVÍpřetrvávající nespokojenost Francouzů kvůli nedostatkům v zásobování potravinami stále podněcovala boje v ulicích

poprava předních jakobínů 1794 = konec FBR

Francouzská vlajka
- bílá barva navazuje na tradiční bílou královskou vlajku, červená a modrá jsou barvy Paříže
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu