Český stát - Lucemburkové

15. ledna 2011 v 18:22 |  7.třída

Lucemburkové

byli druhou českou královskou dynastií. Zemím Koruny české vládli v letech 1310-1437.
Původní državou rodu bylo nevelké hrabství lucemburské na západní hranici Svaté říše římské, dnes území velkovévodství Lucemburského a belgické provincie Luxembourg.

luc
rodokmen rodu Lucemburků v Čechách


Jan Lucemburský (zvaný Slepý)


jlv roce 1310 ( ve věku 14 let) zvolen českým králem i díky sňatku s Eliškou Přemyslovnou (18 let) v tomtéž roce.
Jan Lucemburský byl však zvolen za ústupky:

* šlechtické statky jsou nezdanitelné
* cizinci nebudou obsazováni do úřadů
* šlechta nemá vojenské povinnosti mimo
hranice
* omezení "odúmrtě"
= vymře-li rod po meči, jeho majetek nepřipadá panovníkovi, nýbrž ženě nebo nepřímému dědici.

Skvělý diplomat a válečník na evropských bojištích, milovník rytířských turnajů a vyhledávaný společník. Doma král - cizinec (i díky nevydařenému manželství s Eliškou a odporu české šlechty pobýval často mimo český stát). Připojil k českému státu Chebsko a Horní Lužici.
Zemřel v roce 1346 v bitvě u Kresčaku (součást 100 leté války).

ep


Podle kosterních pozůstatků byl zabit v boji zblízka - pravděpodobně se k němu zezadu zleva přiblížil kopiník a krále bodl do zad. Poté co Jan Lucemburský spadl nebo byl sražen z koně, některý z ozbrojenců užil svou dýku, která pronikla průzorem přilby a ukončila králův život. Mimo tato hlavní poranění byly též zjištěny sečné rány na pravém předloktí. Králova pěst se patrně v posmrtné křeči pevně sevřela a sečné rány byly zřejmě zasazeny již do mrtvoly, při uloupení jeho prstenů a králova skvostného, zlatem, stříbrem a drahokamy vykládaného meče...


l
video o Janu Lucemburském

Karel IV.


dětství

jeho křestní jméno bylo Václav. Ve třech letech byl navždy odebrán matce Elišce na příkaz otce Jana. Do svých sedmi let pobýval na Lokti a na Křivoklátě, v sedmi letech byl poslán do Francie. Tam byl vychován a vzdělán - Václavovi učitelé byli vzdělaní kněží; ve 12ti letech navštěvoval přednášky na universitě v Sorboně; učil se jezdit na koni, rytířským způsobům, dvorským způsobům a diplomacii. Francouzský král Karel IV. byl totiž Václavovým strýcem, podle něj při biřmování přijal mladý Václav jméno Karel.
První zkušenosti v politice a vojenství získal v severní Itálii, kam ho poslal otec. V mládí byl Karel prý bujný mladý muž, který miloval boj a turnaje. Měřil 174 cm.
Ovládal 5 jazyků (latinu, italštinu, francouzštinu, němčinu a češtinu). Měl postupně 4 manželky:


manželky

bl
Blanka z Valois (vosková figurína)

a
a
Anny - Svídnická a Falcká (voskové figuríny)


mapa
video o životě Karla IV.

1) politika

markrabě moravský, později král český a od r. 1355 římsko-německý císař
* opíral se o církev a šlechtu
* dobré vztahy s papežem (Klement VI.)
* mírové období - nová území přičleněna diplomatickými dohodami či sňatky (Falc,
Svídnicko,...)

k

2) hospodářství

- rozvoj:
* bezpečné obchodní stezky - podpora dálkového obchodu
* příchod nových obchodníů a řemeslníků - rozvoj měst

k

3) rozvoj kultury

a) 1344 vznik arcibiskupství v Praze - 1. arcibiskup Arnošt z Pardubic
b) 1348 založení Karlovy univerzity - 1.ve střední Evropě
c) stavební rozvoj, zejména Prahy, která byla považována za centrum Svaté říše
- Karlův most, chrám sv.Víta, Nové Město pražské, Hladová zeď - gotická kultura

k

k
korunovační klenoty - Svatováclavská koruna ( zlato 22 karátů, 18 safírů, 1 akvamarín, 31 spinelů, 15 rubínů, 1 rubelit, 25 smaragdů a 20 perel, do křížku na vrcholu je údajně vložen trn z koruny Ježíše Krista), jablko a žezlo

ku
arkýř Karlovy univerzity

ku
pečeť Karlovy univerzity

ku

založení univerzity - předčítání zakládací listiny Arnoštem z Pardubic

km
Karlův most přes Vltavu 515,76 metrů dlouhý a jeho šířka je 9,40 až 9,50 m

km
základní kámen položen 1-3-5-7-9-7-5-3-1 - tedy 9.7.1357 v 5.31 ráno

km
Zdravotní stav - konec života

Karla trápila ve vyšším věku dna, která ztěžovala jeho pohyb a také mohla být příčinou pádu (nejspíše z koně či ze schodů). Následná zlomenina krčku stehenní kosti ho upoutala na lůžko. V důsledku toho v sobotu 29. listopadu 1378 skonal na Pražském hradě tři hodiny po západu slunce. Příčinou byl zápal plic.

smrt


píseň z filmu Noc na Karlštejně
morová epidemie prochází Evropou

Václav IV.


* nejstarší syn Karla a Anny Svídnické
* opora v nízké šlechtě a městech X vyšší šlechtě a církvi (arcibiskup Jan z Jenštejna, mučedník sv.Jan Nepomucký)
* morová epidemie, rozpory ve společnosti - KRIZE
* 1409 Dekret kutnohorský - počeštění KU
* smrt Jana Husa - růst odporu ve společnosti, radikalizace - 1419 = 1.pražská defenestrace - začátek husitských válek
Zikmund


* král římský, později římský císař (1433)
* spoluúčast na smrti Jana Husa? - neoblíben u Čechů
* 1436 Basilejská kompaktáta - kompromis kališníků a katolíků - českým králem (přijímání podobojí, nevrácení
církevního majetku)


 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu