Město ve středověku

3. ledna 2011 v 17:50 |  7.třída
MĚSTO

= středisko obchodu a řemesel

ukázka z filmu Kupec Benátský


Vznik měst:

12. - 13. století v Evropě
13. - 14. století u nás

- na křižovatkách obchodních cest
- v podhradí a u klášterů
- na "zeleném drnu" ( podle plánu na doposud pustém místě) - pravidelný tvar náměstí

U nás vznikala významná města za vlády posledních Přemyslovců - tj. ve 13. až 14.století (zejména za Přemysla Otakara II.).

Založením města byla obvykle pověřena zvláštní osoba - lokátor. Ten měl za povinnost vyměřit panovníkem určené místo, najít a usídlit zde obyvatelstvo. Ten kdo financoval založení města se nazýval donátor.

práce lokátora, stavba města


Druhy měst:

- královská ( královská, horní - těžba drahých kovů, věnná - patří královnám) - obyvatelstvo svobodné
- poddanská ( patřící šlechtě nebo církvi) - obyvatelstvo poddané
město na "zeleném drnu" se vyznačuje pravidelným tvarem náměstí a pravoúhlými křižovatkami ulicČeské Budějovice - královské město

Plzeň

Vzhled:

střed města tvořilo náměstí = rynek - místo konání trhů,tržiště, nejdůležitějšími budovami byla radnice a kostel, nejvýstavnější domy okolo náměstí patřily nejbohatším měšťanům.
V jejich přízemní části bývaly sklady, obchody, krčmy. V patře se bydlelo.
Domy chudších či středně bohatých měšťanů se nacházely v postranních ulicích. Součástí středověkých měst však byla i rozsáhlá předměstí, v nichž stály domy řemeslníků a také zemědělské usedlosti a dvorce.
Krčma = středověká hospoda, nálevna.
Šatlava = vězení.
Pranýř = sloup z kamene nebo dřeva pro potrestání lehčích provinění.


smyšlená podoba středověkého města z PC hry


Obyvatelstvo:

- městský patriciát = bohatí kupci (většinou německé národnosti provozující dálkový
obchod s luxusním zbožím)
- řemeslníci ( mistři - majitelé řemeslnických dílen) a kramáři = méně majetní obchodníci
- městská chudina ( čeledíni, sluhové, nádeníci, žebráci, řemeslničtí tovaryši a učedníci)

Řemeslníci stejné profese vytvářeli profesní řemeslnické spolky = cechy:
cech pekařů
cech kovářů
cech řezníků

V čele měst stála městká rada tvořená většinou 12 konšely - v čele purmistr. Daně = berně vybíral panovníkem či vrchností dosazený rychtář. Na bezpečnost ve městech dohlíželi biřici.radnice ve Florencii


oděv měšťana

práce lazebnice


Podmínky měšťana:

- vlastnictví domu
- určitá doba pobytu v daném městě
- list dokazující řádný manželský původ

Velikost měst byla různá: většinou kolem 3000 obyvatel, ta největší, jako Benátky, Londýn, či Paříž, čítala 30 - 40 000 obyvatel.

Paříž ve středověku

Města mohla získat od panovníka privilegia = výsady, ze kterých více bohatla a jejich význam rostl.

Druhy privilegií

- hradební (možnost opevnit město hradbami)
- hrdelní (možnost konat soudy a následné popravy těžkých zločinců)
- varné ( možnost vařit pivo)
- trhové (možnost konat trhy, jarmark - výroční trhy))
- mílové ( v okruhu míle=přibližně 11 km se nesměl usadit řemeslník již existující ve městě)
- samosprávy (možnost volit si městskou radu)
- horní ( možnost těžit drahé kovy)

francouzské město Carcassonne s hradbami

trh ve městě

Kutná Hora - horní město


Význam měst:

- hospodářský
- politický
- kulturní ( vzdělanost)Rizika:

- časté požáry (hořlavé materiály - došky, šindele jako střešní krytina, domy těsně u sebe)
- špatné hygienické podmínky - časté epidemie (mor = černá smrt, rozšíření z Asie)


ukázka z filmu Černá smrt

V některých městech žili Židé, kteří vytvářeli uzavřené městské čtvrti = ghetta, kde bývala synagóga (rabbi). Židé se směli věnovat financím (půjčovali peníze na úrok, křesťané nemohli). Řemesla směli vykonávat pouze pro potřebu své židovské komunity.
Občas byli Židé vystaveni krutému pronásledování = pogromu.

Vývoj postavení měst:

Přemyslovci - zakládání měst, zejména od 13. století
Lucemburkové - rozvoj Prahy (zejména za Karla IV.)
- v době husitské zástupci královských měst součástí zemského sněmu (1421 sněm v Čáslavi - místo zástupců duchovenstva) - 1420 založeno husitské město Tábor (spotřební komuna)
Jagellonci - stavovská monarchie, konkurence měst a šlechty v podnikání i politice - 1500 Vladislavské zřízení zemské

Odkazy:
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu