Protektorát Čechy a Morava

30. ledna 2011 v 17:37 | if |  9.třída
Protektorát Čechy a Morava = Protektorat Böhmen und Mähren

Slovenský sněm odhlasoval návrh zákona o samostatném Slovenském státě. V dopoledních hodinách obsadily první německé jednotky Moravskou Ostravu, Vítkovice, Frýdek a Místek. Do Berlína odjíždí Emil Hácha a ministr zahraničí František Chvalovský. Po brutálním nátlaku jsou donuceni následujícího rána podepsat souhlas s okupací českých zemí, která je v příštích dvanácti hodinách provedena.

16. březen 1939:
Oficiální vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Tato oblast se stala součástí Třetí říše.

18. březen:
Do funkce říšského protektora byl jmenován Konstantin von Neurath. Tento post zastával až do 28. září 1941, pak byl dočasně zastoupen Reinhardem Heydrichem.
Prezidentem bez jakýchkoliv pravomocí zůstal Emil Hácha.

říšský protektor Konstantin von Neurath

protektorátní prezident Emil Hácha

Zpočátku snaha o odpor - manifestace, demonstrace - zranění medika Jana Opletala - pohřeb manifestací VŠ studentsva 17.11.1939 zavření českých VŠ.


Osud českého národa byl zpečetěn:
"Divokost spolu se zbabělostí je až doposud znakem češství, Haškův Švejk jest skutečným národním hrdinou tohoto neschopného národa ... V tomto velkém existenčním boji, v němž jde o čest, svobodu I chléb tak tvůrčího národa, jakým je národ německý, nemůže být brán ohled na neschopné a namyšlené Poláky, Čechy a jiné takové národy bez veškerých hodnot. Musí být zatlačeny na východ, aby byla uvolněna půda pro obdělávání pracovitou rukou germánského sedláka. Jenom tím je dána možnost ulehčení německému národu, který je tak stísněn na nedostatečném prostoru a tím je ovšem také dána možnost vzniku nové kulturné epochy bílého člověka."
Alfred Rosenberg, přední ideolog NSDAP, z jeho díla Mýtus 20.století


Život v protektorátě:

1) nucená německá správa průmyslu (razantní vstup německého kapitálu)

2) povinné odvody v zemědělství (potraviny pro německou armádu)

3) zavedení přídělového systému - lístky na potraviny

4) nucené práce pro Čechy v Německu (pracovní knížky, Úřady práce, totální
nasazení -650 000 )

5) postupná germanizace (dvojjazyčné nápisy, 8 hodin výuky němčiny ve
školách, povinnost úředníků mluvit německy, úprava české historie)

6) zrušení čs.armády (ponechání tzv. vládního vojska - 7000), policie SS a
Gestapo ( čeští četníci řešili pouze kriminální případy)

7) záměrné vytváření atmosféry strachu a nejistoty ( udavači, kolaboranti,
cenzura - masivní propaganda)
- okamžité potlačení jakéhokoliv odporu v zárodku, přísné tresty

jako platidlo se používala protektorátní koruna nebo německá marka (nevýhodný kurz 10 : 1)

potravinové lístky

protektorátní občanský průkaz


Čísla:
* odhadované oběti - 300 tisíc československých občanů - z toho 40 000 -
60 000 lidí, kteří přišli o život kvůli aktivnímu odporu ( počet vězněných
osob byl několikanásobně vyšší) + 270 tisíc obětí představují Židé
* okupanti si celkem přisvojili do roku 1945 přes půl milionu hektarů
zemědělské půdy
* Němci získali nemalé finanční prostředky díky tzv. "válečné dani "(v roce
1940 činila 3 miliardy korun, roku 1944 již 12 miliard korun)
* Německo finančními machinacemi připravilo český stát během okupace o 43
tun ryzího měnového zlata.

jedna ze zásadních změn - zavedení jízdy vpravo

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu