Husitské války

15. února 2011 v 19:38 |  7.třída


Husitské války byly odstartovány 30. července 1419 1. pražskou defenestrací ( radní zadržující stoupence J.Husa ve vězení byli vyhozeni z okna Novoměstské radnice a ubiti)

1419 - 36 České království bez panovníka - Zikmund pro husity nepřijatelný
1420 bylo založeno husitské město Tábor ( rovnost mezi lidmi, spotřební
komuna, 4 hejtmané)

chrám Panny Marie Sněžné - kázání Jana Želivského
1. pražská defenestrace

husitské město TáborČtyři artikuly pražské = program husitů

* Najprvé: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky bylo
kázáno
* Druhé: aby velebná svátost těla a krve Božie pod oběma zpósobama svobodně
byla dávána
* Třetí: že mnozí kněžie a mnišie světským právem panují... aby takovým kněžím to
neřádné panovánie odjato... aby... příkladně živi byli a navedeni k stavu
Kristovu a apoštolskému
* Čtvrté: aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní... v každém stavu byli
stavováni a kažení


Svobodné hlásání slova Božího
Přijímání pod obojím způsobem (tělo a krev Ježíše Krista)
Zákaz světského panování kněží a zabavení majetku církvi
Trestání hříchů
bez rozdílu

folková skupina Klíč - Pohár a kalichNepřátelé husitů:

a) vnější - křižáci (první výpravy vedené samotným Zikmundem)
b) vnitřní - katolická šlechta (Rožmberkové) a města (Plzeň)

Husité = kališníci ( pouze v době ohrožení relativní jednota)

a) táborský svaz -táborité
b) pražský svaz - pražané
c) východočeský svaz ( Hradec Králové, Jaroměř,Dvůr Králové, Čáslav)
- orebité - po smrti Žižky sirotci
d) lounsko - žatecký svaz


Bitvy s křižáky:


1420 na Vítkově a na Vyšehradě, vítězství husitů a následné ovládnutí Prahy
1422 vítězství husitů u Kutné Hory a Německého Brodu
1426 vítězství husitů u Ústí nad Labem
1427 vítězství husitů u Tachova
1431 vítězství husitů u Domažlic


Bitvy s katolíky a umírněnými kališníky:


1420 - vítězství husitů u Sudoměře
1424 - vítězství husitů u Malešova
1434 - porážka husitů u Lipan (30.květen)


Jan Žižka z Trocnova

bitva na Vítkově (proti křižákům)

vozová hradba


1) halapartna, 2) kopí, 3) sudlice, 4) sekyra, 5) sudlice, 6) šídlo,
7) meč, 8) cep, 9) kropáč, 10) řemdih, 11) sudlice ušatá


1) plzeňská hákovnice - dlouhá 130 cm, hlaveň 29 cm, 2) plzeňská hákovnice - dlouhá 134 cm, hlaveň 41 cm, 3) táborská ručnice, 4) plzeňská hákovnice hlaveň dlouhá 84,2 cm, 5-6) dvě plzeňské hákovnice s hlavněmi 92 cm dlouhýmitarasnice (upevněná na tarasu) - dostřel 250 - 300 m

houfnice (pohyblivé polní dělo ke střelbě do houfu), vlevo tarasnice

Prokop Holý - Veliký

osádka bojového vozu

husitský jezdec

struktura velení v polním vojsku

závěrečná bitva - u Lipan

Důvody husitského vítězství

1) morální důvody

- husité byli přesvědčení, že bojují za "boží pravdu"
- znalost Bible

2) vojenské důvody

* kázeň, disciplína
- dobrá organizace vojska (Žižkův řád vojenský)
- každý oddíl měl přesně vymezené úkoly (při pochodu, uzavírání vozové hradby, při boji,...)
- systém velitelů (hejtmanů) - podle schopností
- o důležitých otázkách se diskutovalo (každý měl svůj názor)
*husitské válečnictví
- vozová hradba, jízda
- zbraně vybírány podle zemědělských nástrojů (okované cepy, kúsa (jako
kosa), meče, dýky samostříly, praky)
- palné zbraně: pušky, lehká (houfnice, tarasnice) a těžká (bombardy) děla
- ochranné štíty, oděvy, klobouky
- výroba: řemeslníci ve městech

3) společenské důvody

- zapojení všech věkových skupin, žen i dětí1) zničená ekonomika (drancování, zásobování vojsk potravinami, pole
ladem,pokles těžby Ag,...)

2) kulturní úpadek (zastavení stavební činnosti, zavírání škol, ničení památek)

3) destabilizace státu

V letech 1421-1424 bylo v Čechách a na Moravě zničeno:

* 14 benediktinských klášterů a 18 proboštství (usmrceno přibližně 674
řeholníků a řeholnic)
* 16 premonstrátských klášterů ( usmrceno 575 řeholníků a řeholnic)
* 33 cisterciáckých klášterů a proboštství (usmrceno 3884 řeholníků a
řeholnic)
* 40 augustiniánských klášterů ( usmrceno 450 členů řehole)
* 44 minoritských klášterů
* 37 dominikánských a 3 další kláštery jiných řádů


Význam husitských válek:

1) pokles královské moci
2) v zemském sněmu zástupci královských měst (místo duchovenstva)
3) majetkové oslabení církve
4) kališníci legálně - basilejská kompaktáta


Test na téma husitství zde.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu