Březen 2011

Praha

26. března 2011 v 19:49 Zeměpis ČR
Památky Prahy:

základní památky povinné (poznávání):

Pražský hrad s chrámem sv.Víta a Zlatou uličkou
Staroměstské náměstí s Orlojem a Týnským chrámem
chrám sv.Mikuláše a Malá Strana
Vyšehrad se Slavínem (hřbitov významných osobností českého národa)
Karlův most
Národní divadlo
Národní muzeum
Obecní dům
Židovská čtvrť
Petřín
Tančící dům

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)video - významná místa Prahy


Podívejte se na vyjímečnou podívanou. Pražský Orloj byl při oslavách nasvícen za pomoci promyšlené laserové show...

USA na konci 19.století

22. března 2011 v 19:08 8.třída

Po překonání krize a po obnovení jednoty USA díky vítězství Severu v občanské válce v letech 1861 - 5, se USA na konci 19.století staly hodpodářskou velmocí, která neměla ve světě konkurenci.

Příčiny prosperity:

1) rozloha státu, vzrůstající počet obyvatel (dostatek pracovních sil, dostatečný trh)

2) dostatek nerostných surovin (černé uhlí, Fe ruda, dřevo, voda, později ropa)

3) vhodná politika státu
- demokracie
- podpora přistěhovalectví ( levná půda, pracovní příležitosti)
- podpora podnikání ( nízké daně)Socha svobodyvýznamná místa New Yorku


http://www.new-york-city.cz/socha-svobody/ - praktické stránky o New Yorku pro turisty


Socha Svobody byl dar přátelství od Francie pro New York. Stala se symbolem svobody a vítala imigranty, kteří kolem ní připlouvali, aby nelezli lepší život v USA.

Zajímavá fakta:

Socha Svobody je vysoká i s podstavcem 93 metrů a váží 200 tun.
Socha byla z Francie do New Yorku poslána jako 350 dílů. Pravá paže, držící pochodeň, je dlouhá 12,8 metru; jen ukazováček je dlouhý 2,4 metru. U nohou Svobody leží rozťatá pouta tyranie. V levé ruce drží socha desky představující vyhlášení nezávislosti, je na nich nápis JULY IV MDCCLXXVI.
Nosnou konstrukci Sochy Svobody navrhnul a zkonstruoval známý francouzský stavitel, mimo jiného také pařížské Eiffelovy věže - Gustave Eiffel.
Po doručení trvalo 4 měsíce, než byla Socha Svobody sestavena dohromady, Socha Svobody se nad New Yorkem vztyčila 28. října 1886. Je připomínkou přátelství a pomoci, které se americkým osadníkům dostalo od Francouzů v boji za nezávislost proti Velké Británii.


Ellis Island

je ostrov pří ústí řeky Hudson v New Yorku. Má rozlohu 0,24 km².
Od roku 1892 fungoval jako přistěhovalecká stanice pro imigranty do USA. Prošlo jí více než 12 milionů přistěhovalců (do r.1952). Každý přistěhovalec musel projít lékařskou prohlídkou (tubrkulóza nepřijatelná), kontrolou dokladů a pohovorem (anarchismus nepřijatelný).
Každý den se odbavilo maximálně 6 000 přistěhovalců.
Far and Away - 1992Romantické historické drama se odehrává na konci 19. století, kdy chudý irský mladík Joseph Donnelly (Cruise) dorazí do Ameriky s vidinou, že si v ní najde práci a zařídí lepší život, než měl ve své domovině. Na lodi do Ameriky se setkává s dcerou bohatého irského statkáře Shannon Christie (Kidmanová), která se vydala do Ameriky, aby se osvobodila od své rodiny a jejích příliš svazujících pravidel. Pár se do sebe zamiluje, nicméně v Americe na ně nečeká vysněné štěstí - aby mohli odjet do Oklahomy koupit si kus vlastní půdy, musejí se těžce protloukat.


4) mentalita obyvatel ( podnikavost, pracovitost, odvaha, liberalismus, ...)

5) dostatek vyjímečných osobností
- 2. průmyslová revoluce - vědci a technici (T.A.Edison, Wrightové, N.Tesla,...)
- podnikatelé


Andrew Carnegie byl původem Skot. Narodil se v roce 1835 jako nejchudší z chudých. Když mu bylo třináct let, rodina se přestěhovala "za lepším" do Ameriky. V šestnácti letech pracoval jako poslíček na telegrafním úřadu v Pittsburghu a po večerech se učil morseově abecedě. Jednoho dne se mu učení vyplatilo. Když zametal v kanceláři, přišla naléhavá zpráva. Nikdo jiný tam nebyl, tak ji přijal a doručil. Díky tomu se stal z poslíčka operátorem a získal kontakty na lidi, kteří mu mohli pomoci ke vzestupu. Pilně šetřil. Zatímco ostatní utráceli, on investoval. V osmadvaceti letech už vlastnil akcie a podíly ve společnostech budujících železnice, v ropných společnostech, uhelných dolech a v malé ocelárně. V roce 1875 založil vlastní ocelárnu. V roce 1892 mu patřila největší ocelárna světa a patřil k nejbohatším mužům planety. Nechal postavit 1500 knihoven a hudební síň - slavnou Carnegie Hall v NY.
Během života rozdal více než tři sta padesát milionů dolarů. Posledních třicet milionů, které mu zbyly, odkázal v poslední vůli své nadaci.


Říká se, že si John D. Rockefeller v raném věku dal tři předsevzetí. Vydělat sto tisíc dolarů, jednu desetinu svého majetku věnovat charitě a dožít se sta let (dožil se 97 let).
Postupně získal 80 % amerického naftového průmyslu, 90 % ropovodů a zároveň ovládal i další přidružená odvětví, jako například cisternovou dopravu, produkci kovových barelů či dalších ropných produktů.
Rockefellerův majetek se na sklonku jeho života odhadoval na 1,4 miliardy dolarů (v přepočtu na současnou měnu odhaduje na neskutečných 200 miliard dolarů).


slavnost rozsvěcení vánočního stromu před Rockefeller center v NYHenry Ford se nestal podle představ svého otce farmářem a v šestnácti letech odešel z domu. Zkusil štěstí v Detroitu, kde sevyučil zámečníkem. Po vyučení nastoupil do firmy Westinghouse jako opravář parních strojů a v roce 1891 získal dobré místo ve firmě Thomase Alva Edisona, kde se pak vypracoval do pozice hlavního inženýra. V té době se Ford ve svém volném čase zabýval experimenty s benzinovými motory a stavbou vlastního automobilu, až v roce 1896 sestrojil a úspěšně vyzkoušel svůj první automobil. Jeho vůz vyvolal zájem jak veřejnosti, tak investorů. S jejich pomocí pak v roce 1899 založil svou první automobilovou firmu Detroit Automobile company, která ale brzy zkrachovala.
roce 1903 založil v Detroitu automobilku Ford Motor Company, která vyráběla legendární lidové automobily - model T za pouhých 825 dolarů. Ta ještě výrazně klesla po zavedení pásové výroby (inspiraci pro tento revoluční typ výroby nalezli pracovníci továrny na jatkách).

Český stát - Jagellonci

21. března 2011 v 18:32 7.třída
Po smrti Jiřího z Poděbrad zvolil český zemský sněm králem patnáctiletého

VLADISLAVA II. (král "bene") z polského rodu JAGELLONCI

Vladislav II.


protikrálem na Moravě byl uherský král Matyáš Korvín podporovaný papežem. Po jeho smrti zvolila uherská šlechta svým králem Vladislava.
Za vlády Jagellonců došlo k oslabení moci panovníka a posílení moci stavů - šlechty ( páni a rytíři) a měst ( zejména královských)- fungovala tzv. stavovská monarchie.vodní hamr

Vladislavský sál na Pražském hraděšlechta - konkurence pro města v podnikání:
* vaření piva
* vinařství
* velkostatky s mlýny
* rybníkářství
* těžba dřeva a pily
* hamry
* sklárny

rybníky
města - konkurence šlechty v podnikání a politice - po husitských válkách nově účast zástupců královských měst na zemském sněmu

LUDVÍK

králem desetiletý - většinu času pobýval v Uhrách, jeho nepřítomnost v Čechách posílila stavovskou monarchii1517 - Svatováclavská smlouva = dohoda mezi šlechtou a královskými městy

1526 - prohrál s Turky (značná přesila) v bitvě u Moháče, při útěku z bojiště utonul v
bažinách (rod Jagellonců vymřel po meči)


Království dvojího lidu

17. března 2011 v 17:43 7.třída
Po husitských válkách byl český stát oslaben - hospodářsky i politicky. V této složité době vyniká osobnost

JIŘÍHO z PODĚBRAD

- z rodu pánů z Kunštátu a Poděbra
Poděbrady
jezdecká socha Jiřího v Poděbradech


* nejprve se stal správcem českých zemí v době vlády nezletilého Ladislava Pohrobka
(vnuk císaře Zikmunda)

- zajistil větší bezpečnost, zejména na obchodních stezkách
- obnovil těžbu stříbra a ražbu pražských grošů
- nastolil relativní mír mezi katolíky a kališníky


* po smrti Ladislava Pohrobka (leukémie) ho zemský sněm zvolil českým králem

r.1458


jiří

a) vnitřní politika

- dodržování basilejských kompaktát - zejména přijímání pod obojí
- pokračování v započaté politice - obnova válkou zničeného hospodářství a mír mezi
"dvojím lidem" (katolíky a kališníky) - Rožmberkové a Šternberkové získali významné
úřady, ač sám kališník, oženil se s ženami z významných katolických rodů (Kunhuta
ze Šternberka, Johana z Rožmitálu)


mapa
eu


b) zahraniční politika

- snaha vytvořit mírový spolek evropských panovníků (myšlenka jednotné Evropy)
roti velké světské moci papeže
- boj proti křižákům - v čele uherský král ( jeho zeť) Matyáš Korvín ( porážka křižáků
u Vilémova, přesto Korvín protikrálem v mimočeských zemích)

setkání
setkání Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad (stojící)


jiří

Osobnost Jiřího z Poděbrad

"…člověk postavy krátké, těla čtverhranného, pleti bílé, očí jiskřivých, mravů líbezných, nakažený husitstvím, ale jinak muž spravedlivý a šlechetný"
Ze zdravotního hlediska trpěl velkou vodnatelností a obezitou, způsobenou patrně poruchou látkové výměny. Jeho portréty proto pocházejí vesměs z doby před jeho třicetinami. Měl velký žlučový kámen a změny na játrech, měřil kolem 165 centrimetrů a v mládí utrpěl zranění obličeje a zlomeniny obou lýtkových kostí, jež mu však dobře srostly. Pochován byl v chrámu sv.Víta.

hrob
podzemní prostory chrámu sv.Víta - Jiříkův hrob pod č.6

2. průmyslová revoluce v českých zemích

15. března 2011 v 19:04 8.třída

Automobilový průmysl - SPALOVACÍ MOTORY

VÁCLAV LAURIN a VÁCLAV KLEMENT


kl
klement


V roce 1895 založili technicky zdatný zámečník Laurin a obchodně nadaný knihkupec Klement v Mladé Boleslavi firmu Laurin & Klement a začali vyrábět jízdní kola pod značkou Slavia. Výroba byla velmi úspěšná a brzy se firma rozrostla na 12 zaměstnanců. V další nově postavené výrobní hale pracovalo už 40 lidí.


znak


Od roku 1899 začali vyrábět motocykly. Brzy se dostavily úspěchy na výstavách doma i v zahraničí, ale i ve sportovních soutěžích. V roce 1902 motocykly L&K slavily úspěch v závodu na trati Paříž - Vídeň. Trať byla dlouhá 1430 km a do cíle dojely jen stroje značky Laurin & Klement, a to bez poruchy a za 31 hodin. Úspěchy motocyklů byly tak velké, že se oba rozhodli zrušit výrobu jízdních kol a věnovat se plně motocyklům. V roce 1903 už měla firma asi 200 zaměstnanců a vyráběla přibližně 2000 motocyklů ročně.

moto

V roce 1905 začala firma vyrábět automobily. V roce 1907 byla firma rozšířena, přeměněna na akciovou společnost a došlo ke zrušení výroby motocyklů. V roce 1912 byla k firmě Laurin & Klement připojena liberecká automobilka.


reklama


Zaměstnancem mladoboleslavské továrny Laurin a Klement byl strojní inženýr
JAN KAŠPAR

Kašpar


16.4.1910 uskutečnil Ing. Jan Kašpar první řízený motorový let v českých zemích v délce asi dvou kilometrů ve výši 20-25 metrů. V onu památnou sobotu před polednem se vznesl v Pardubicích s letadlem typu Blériot.
V tento významný den o 100 let později uspořádalo Sdružení aviatické pouti slavnostní vzpomínkový vzlet připomínající přelomovou událost českého letectví. Let se uskutečnil na pardubickém letišti přibližně v době Kašparova letu a jen nedaleko místa oné historické události.

let

V roce 1911 vzlétl s nově postaveným letadlem vlastní konstrukce, vybaveným motorem Daimler o výkonu 70 koňských sil. S tímto letadlem plánoval uskutečnění prvního dálkového letu v Čechách. Nejprve si vyzkoušel orientaci při letu na trati Pardubice - Chrudim a zpět, který uskutečnil 30. dubna 1911. Let trval 24 minut a 23 sekund a uskutečnil se ve výši 400 metrů. Téhož dne uskutečnil Kašpar první vzlet s cestujícím, jímž byl jeho bratranec Evžen Čihák.

let


Slavný let Pardubice - Velká Chuchle, který jej proslavil, uskutečnil 13. května 1911. Vzdálenost 121 km překonal za 92 minut ve výšce asi 800 m. Letoun, kterým tento let uskutečnil, daroval Kašpar v roce 1913 tehdejšímu Technickému muzeu Království českého, kde (dnes Národní technické muzeum v Praze) je vystaveno dodnes.


let

Kopřivnice - továrna TATRA ( založená Ignácem Šustalou - výrobcem kočárů a bryček)
- zde byl vyroben v roce 1897 1.automobil u nás pod názvem Präsident


prezident

Präsident byl experimentem: plány se zhotovily až dodatečně, řada zlepšení vznikla přímo při stavbě. Automobil vynikal luxusní a originální konstrukcí, čímž se odlišoval odBenzova vozu. Novinkou, použitou u automobilu vůbec poprvé byla ochrana předních kol okrasně tvarovaným nárazníkem.
Podvozek Präsidenta i karosérie typu Phaeton, vycházela z osvědčeného kopřivnickéhokočáru "Mylord". Pod sedadlem v zadní části - v prostoru, který u kočárů sloužil pro zavazadla - byl umístěn dvouválcový ležatý motor Benz o obsahu 2,714 l a výkonu přibližně 5 kW (6,6 k) při 600ot/min (vrtání i zdvih 120 mm). Palivová nádrž o obsahu 23 l se nacházela pod předními sedadly.
Krátce po dokončení uskutečnil první vyrobený automobil ve dnech 21.-22. května 1898 propagační jízdu se čtyřmi pasažéry po vlastní ose z Kopřivnice do Vídně na výstavu konanou k výročí 50 let vlády Františka Josefa I. Trasu dlouhou 328 km absolvoval za 24,5 hodiny z čehož bylo 14,5 hodiny čisté jízdy s průměrnou rychlostí 22,62 km/h.


Elektrotechnický průmysl - ELEKTRICKÁ ENERGIE


FRANTIŠEK KŘIŽÍK

"český Edison", propagátor stejnosměrného produ, který byl též významným podnikatelem:
* vybavil zařízením 130 elektráren
* zavedl tramvajovou dopravu v Praze, Vídni a Dubrovníku
* osvítil svými obloukovými lampami (zářily více než Edisonovy žárovky) část Prahy
* vybudoval elektrickou pozemní lanovou dráhu na Petřín
* nadchl osvětlením fontány na výstavišti v Praze

křižík


EMIL KOLBEN

"český Tesla", propagátor střídavého proudu, úspěšný podnikatel zaměřený na výrobu elektromotorů a zařízení pro elektrárny.

kolben

V mládí pobýval jako technik v USA, kde pracoval pro Edisona a setkal se i s Teslou.
Po návratu do Čech vytvořil malou, ale prosperující firmu Kolben a spol. a později se spojil s firmou Daněk a vznikla továrna ČKD = Českomoravská Kolben - Daněk.
Jakožto Žid byl za války deportován do koncentračního tábora Terezín, kde zemřel.

kolben

Odkaz na jednotlivé díly ČT o podnikatelích a průkopnících českého průmyslu zde.
Dějiny udatného českého národa - technickovědecká revoluce zde.

8.ročník - Šestašedesátá

7. března 2011 v 17:44 Projekty
Tento projekt je určen pro žáky 8.ročníku.
I.část
Jeho hlavní osu tvoří absolvování naučné stezky v okolí Trutnova s námětem bitvy v rámci prusko-rakouské války 1866.

Stezka měří necelé 3 km a začíná na Krakonošově náměstí. Návštěvníky zavede do městského parku a na osmi zastaveních informuje o průběhu a manévrech vojsk v bitvě prusko-rakouské války v roce 1866. Rozsáhlejší okruh v délce 11 km začíná a končí u památníku generála Gablenze a je určen spíše pro cyklisty.

Pro zvětšení klikni pravým tlačítkem - Zobrazit obrázek

Celá trasa pěší varianry naučné stezky s osmi zastaveními a celkem 12 tabulemi s texty, fotografiemi a obrazy je doplněna bohatým počtem laviček. V terénu je značena směrovými šipkami s vojenskou symbolikou (zkřížené šavle s letopočtem). Celková délka i s návratem do náměstí nepřekročí čtyři kilometry. Mezi nejnižším a nejvyšším bodem naučné stezky je výškový rozdíl přibližně 85 m. Pěšky lze prohlídku trasy i s přečtením všech tabulí zvládnout přibližně za dvě hodiny.Historie a fakta

Záminkou k válce
byla situace v Rakouskem spravovaném Holštýnsku (německé území), kam Prusko vyslalo své vojsko a 16.6.1866 zahájilo válečné akce. Téměř zároveň vpadly hlavní síly pruské armády, jejíž operace řídil náčelník generálního štábu generál von Moltke, do Čech.

Bitva u Trutnova

Prusko počítalo se silovým řešením a útočnou válkou. Chtělo vpadnout do Čech a to více armádami z několika směrů. Na území protivníka síly spojit a svést rozhodující bitvu.
Rakouské velení neočekávalo nepřátelskou ofenzívu do Čech. Severní armáda určená proti Prusku se pod velením polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka soustřeďila u Olomouce, protože předpokládala pruský útok na Vídeň nejkratší cestou ze Slezska přes Moravu. Teprve 18. června pod tlakem událostí (už je zřejmý skutečný směr pruského postupu) byl zahájen přesun do východních Čech. Vyčleněné síly byly ovšem nedostatečné. Šestý sbor je 27. června poražen u Náchoda a úkol nesplní. Situace 10. sboru vypadá zpočátku nadějně - 27. června vítězí v bitvě u Trutnova. Prusové měli značnou početní převahu. Bojovalo se od brzkých dopoledních hodin až do večera.


Třicátého června se tři pruské armády dostávají do kontaktu a postupují proti rakouské Severní armádě, která se shromažďuje u Hradce Králové. Třetího července 1866 dochází k rozhodujícímu střetnutí. V bitvě u Hradce Králové - jedné z největších v 19. století - vítězí pruské zbraně. Válka je rozhodnuta.
Bitva o Trutnov byla jedinou bitvou této války kdy rakouská vojska porazila vojska pruská. Válka byla ukončena politickým jednáním mezi pruskou a rakouskou vládou, které zprostředkovala Francie. Té se Prusko odvděčilo válkou v letech 1870 - 71.Pamětníci vzpomínají na vítězný příchod rakouských vojáků takto: "To bylo vítání, pozdravování a jásotu! Vojsko objímalo se mezi sebou a s lidem občanským, a kdekdo byl, spěchal, aby ruku stiskl statečným českým jezdcům a vítězné pěchotě… Jezdci potom napájeli svoje koňstvo z kašny uprostřed náměstí, sami pak, jakož i utrmácení pěšáci, chápali se dychtivě džbánů, sklenic a konví, jež obyvatelstvo v největším chvatu jim přinášelo. Když ale vojáci ukojili hlad a žízeň, přihlásila se plnou silou únava, šum na náměstí rychle ochaboval a než ještě dáno trubkami znamení, byl všechen bojový lid ve spánek pohřížen."


Prusové se však po svém celkovém vítězství Trutnovu mstili - drancovali, chovali se neurvale a některé trutnovské měšťany týrali.

Válečná statistika

Síla bojujících armád

215 134 rakouských a 220 982 pruských vojáků,
tedy celkem 436 116 mužů.
Šlo co do počtu lidí o druhou největší bitvu 19. století. Při bitvě národů u Lipska se utkalo 482 000 osob.


Rakouská pěchota


Válečné ztráty

Pruská armáda "ztratila " ze svých asi 280 000 vojáků celkem 9 172 mužů.
(l 935 mrtvých, 6 959 raněných a 278 nezvěstných).
Rakouská armáda ze svých asi 260 000 vojáků "ztratila" 42 812 mužů
(5658 mrtvých, 16 865 raněných, 12 879 zajatých a 7 410
nezvěstných)

II.část

Jako doplňková část projektu slouží exkurze do nejmodernějšího divadla ČR - UFFO (Společenské centrum Trutnov)Náklady na realizaci stavby: 480 mil. Kč - z toho dotace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši 180 mil. Kč
Termín realizace: zahájení - říjen 2008 / dokončení - duben 2010
Kapacita: 640 osob, 81 parkovacích míst.
Plocha: 67,80 x 264,6 m2
Výška: 14,2 m


Varianty uspořádání prostoru:
1) varianta divadlo "kukátková scéna" (přízemí/balkón) - 356 míst
2) varianta divadlo "aréna" (přízemí/balkón) - 521 míst
3) varianta "konferenční sál" - 422 míst
4) varianta "koncertní sál" (přízemí/balkón) - 592 míst
5) varianta "plesový sál" - 456 míst
(424 přízemí, 32 balkón).

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu