8.ročník - Šestašedesátá

7. března 2011 v 17:44 |  Projekty
Tento projekt je určen pro žáky 8.ročníku.
I.část
Jeho hlavní osu tvoří absolvování naučné stezky v okolí Trutnova s námětem bitvy v rámci prusko-rakouské války 1866.

Stezka měří necelé 3 km a začíná na Krakonošově náměstí. Návštěvníky zavede do městského parku a na osmi zastaveních informuje o průběhu a manévrech vojsk v bitvě prusko-rakouské války v roce 1866. Rozsáhlejší okruh v délce 11 km začíná a končí u památníku generála Gablenze a je určen spíše pro cyklisty.

Pro zvětšení klikni pravým tlačítkem - Zobrazit obrázek

Celá trasa pěší varianry naučné stezky s osmi zastaveními a celkem 12 tabulemi s texty, fotografiemi a obrazy je doplněna bohatým počtem laviček. V terénu je značena směrovými šipkami s vojenskou symbolikou (zkřížené šavle s letopočtem). Celková délka i s návratem do náměstí nepřekročí čtyři kilometry. Mezi nejnižším a nejvyšším bodem naučné stezky je výškový rozdíl přibližně 85 m. Pěšky lze prohlídku trasy i s přečtením všech tabulí zvládnout přibližně za dvě hodiny.Historie a fakta

Záminkou k válce
byla situace v Rakouskem spravovaném Holštýnsku (německé území), kam Prusko vyslalo své vojsko a 16.6.1866 zahájilo válečné akce. Téměř zároveň vpadly hlavní síly pruské armády, jejíž operace řídil náčelník generálního štábu generál von Moltke, do Čech.

Bitva u Trutnova

Prusko počítalo se silovým řešením a útočnou válkou. Chtělo vpadnout do Čech a to více armádami z několika směrů. Na území protivníka síly spojit a svést rozhodující bitvu.
Rakouské velení neočekávalo nepřátelskou ofenzívu do Čech. Severní armáda určená proti Prusku se pod velením polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka soustřeďila u Olomouce, protože předpokládala pruský útok na Vídeň nejkratší cestou ze Slezska přes Moravu. Teprve 18. června pod tlakem událostí (už je zřejmý skutečný směr pruského postupu) byl zahájen přesun do východních Čech. Vyčleněné síly byly ovšem nedostatečné. Šestý sbor je 27. června poražen u Náchoda a úkol nesplní. Situace 10. sboru vypadá zpočátku nadějně - 27. června vítězí v bitvě u Trutnova. Prusové měli značnou početní převahu. Bojovalo se od brzkých dopoledních hodin až do večera.


Třicátého června se tři pruské armády dostávají do kontaktu a postupují proti rakouské Severní armádě, která se shromažďuje u Hradce Králové. Třetího července 1866 dochází k rozhodujícímu střetnutí. V bitvě u Hradce Králové - jedné z největších v 19. století - vítězí pruské zbraně. Válka je rozhodnuta.
Bitva o Trutnov byla jedinou bitvou této války kdy rakouská vojska porazila vojska pruská. Válka byla ukončena politickým jednáním mezi pruskou a rakouskou vládou, které zprostředkovala Francie. Té se Prusko odvděčilo válkou v letech 1870 - 71.Pamětníci vzpomínají na vítězný příchod rakouských vojáků takto: "To bylo vítání, pozdravování a jásotu! Vojsko objímalo se mezi sebou a s lidem občanským, a kdekdo byl, spěchal, aby ruku stiskl statečným českým jezdcům a vítězné pěchotě… Jezdci potom napájeli svoje koňstvo z kašny uprostřed náměstí, sami pak, jakož i utrmácení pěšáci, chápali se dychtivě džbánů, sklenic a konví, jež obyvatelstvo v největším chvatu jim přinášelo. Když ale vojáci ukojili hlad a žízeň, přihlásila se plnou silou únava, šum na náměstí rychle ochaboval a než ještě dáno trubkami znamení, byl všechen bojový lid ve spánek pohřížen."


Prusové se však po svém celkovém vítězství Trutnovu mstili - drancovali, chovali se neurvale a některé trutnovské měšťany týrali.

Válečná statistika

Síla bojujících armád

215 134 rakouských a 220 982 pruských vojáků,
tedy celkem 436 116 mužů.
Šlo co do počtu lidí o druhou největší bitvu 19. století. Při bitvě národů u Lipska se utkalo 482 000 osob.


Rakouská pěchota


Válečné ztráty

Pruská armáda "ztratila " ze svých asi 280 000 vojáků celkem 9 172 mužů.
(l 935 mrtvých, 6 959 raněných a 278 nezvěstných).
Rakouská armáda ze svých asi 260 000 vojáků "ztratila" 42 812 mužů
(5658 mrtvých, 16 865 raněných, 12 879 zajatých a 7 410
nezvěstných)

II.část

Jako doplňková část projektu slouží exkurze do nejmodernějšího divadla ČR - UFFO (Společenské centrum Trutnov)Náklady na realizaci stavby: 480 mil. Kč - z toho dotace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši 180 mil. Kč
Termín realizace: zahájení - říjen 2008 / dokončení - duben 2010
Kapacita: 640 osob, 81 parkovacích míst.
Plocha: 67,80 x 264,6 m2
Výška: 14,2 m


Varianty uspořádání prostoru:
1) varianta divadlo "kukátková scéna" (přízemí/balkón) - 356 míst
2) varianta divadlo "aréna" (přízemí/balkón) - 521 míst
3) varianta "konferenční sál" - 422 míst
4) varianta "koncertní sál" (přízemí/balkón) - 592 míst
5) varianta "plesový sál" - 456 míst
(424 přízemí, 32 balkón) 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu