Český stát - Jagellonci

21. března 2011 v 18:32 |  7.třída
Po smrti Jiřího z Poděbrad zvolil český zemský sněm králem patnáctiletého

VLADISLAVA II. (král "bene") z polského rodu JAGELLONCI

Vladislav II.


protikrálem na Moravě byl uherský král Matyáš Korvín podporovaný papežem. Po jeho smrti zvolila uherská šlechta svým králem Vladislava.
Za vlády Jagellonců došlo k oslabení moci panovníka a posílení moci stavů - šlechty ( páni a rytíři) a měst ( zejména královských)- fungovala tzv. stavovská monarchie.vodní hamr

Vladislavský sál na Pražském hraděšlechta - konkurence pro města v podnikání:
* vaření piva
* vinařství
* velkostatky s mlýny
* rybníkářství
* těžba dřeva a pily
* hamry
* sklárny

rybníky
města - konkurence šlechty v podnikání a politice - po husitských válkách nově účast zástupců královských měst na zemském sněmu

LUDVÍK

králem desetiletý - většinu času pobýval v Uhrách, jeho nepřítomnost v Čechách posílila stavovskou monarchii1517 - Svatováclavská smlouva = dohoda mezi šlechtou a královskými městy

1526 - prohrál s Turky (značná přesila) v bitvě u Moháče, při útěku z bojiště utonul v
bažinách (rod Jagellonců vymřel po meči)

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu