1.světová válka

28. dubna 2011 v 17:45 |  8.třída

1914 - 1918

První světová válka zasáhla Evropu, Afriku, Asii a probíhala ve světových oceánech. Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914 v Sarajevu (proveden strbskou nacionalistickou organizací Černá ruka).

Rakousko - Uhersko odvetou vyhlásilo

28.7.1914


válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu.

= začátek 1. světové války

František Ferdinand s chotí Žofií Chotkovou


atentátník Gavrilo Princip


Bojovaly proti sobě státy Dohody - základem byla Velká Británie, Francie a Rusko hájící svůj vliv a území, a Ústřední mocnosti zastoupené Německem a Rakouskem-Uherskem. Těm šlo o nové uspořádání světa. K Dohodovým státům se přidala Belgie, USA, Japonsko, Itálie,... Centrální státy podpořilo Bulharsko a Osmanská říše.Postupně se vytvořily tři základní fronty - jižní, která se rozdělila na srbskou = balkánskou, a od roku 1915 italskou. Dále východní v Rusku a západní ve Francii a Belgii. Rozhodující byla západní fronta, která měla velmi zdlouhavý průběh a byla zákopová. Na ní bylo použito také nejvíce typů nových zbraní (např.letadla, otravné plyny, tanky).

Bojiště 1.světové války:

1) jižní fronta

a) balkánská


Rakousko - Uhersko

+ Osmanská říše

+ Bulharsko


Srbsko

+ Ruskob) italská

1915 Itálie vystoupila z Trojspolku a vstoupila do války s R-U o svá severní území

2) východní fronta


březen 1918 podepsán Brest-litevský mír mezi Ruskem a Německem o ukončení války (nevýhodné pro Rusko, ale snaha udržet moc bolševiků)

3) západní fronta
- rozhodující: zákopová, vleklá válka
- použití nových vojenských technologií: letadla, tanky, kulomety, chemické otravné látky (Yprés - yperit), letecké pumy, torpéda

Německo

X

Francie, Belgie

Velká Británie, USA (od r.1917),

...

první tanky použili Britové


Na německé straně bojoval baron Manfred von Richtofen (80 vítězných soubojů) přezdívaný Rudý baron. Jeho rudý trojplošník se stal postrachem letců Dohody. Francouzi mu přezdívali Rudý ďábel, Britové na jeho hlavu vypsali odměnu...

Letadla za 1.světové války byla stavěna hlavně ze dřeva a tkanin. Neměla moc masivní výzbroj, obvykle jen jeden nebo dva kulomety. Zpočátku války byla používána hlavně k průzkumu.


Na východní frontě bojovalo především Německo a R-U proti Rusku. To, zaostalé samo o sobě a navíc oslabeno dvěma revolucemi z roku 1917 (buržoazně-demokratickou a bolševickou), ukončilo válku podpisem příměří s Německem v březnu 1918.


Během 1.světové války utvořili čechoslováci legie zejména v Rusku, Itálii a ve Francii. Bojovali na straně Dohody.
Pořad ČT o těchto hrdinech zde.


Válka byla ukončena rozpadem Rakouska-Uherska a kapitulací Německa 11.listopadu 1918.

Z celkového počtu 60 milionů mobilizovaných vojáků padlo 10 milionů.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu