Červen 2011

Památky UNESCO

8. června 2011 v 16:36 Zeměpis ČR


Seznam památek UNESCO

Brno - Vila Tugendhat
Český Krumlov - historické jádro
Holašovice - tradiční vesnice
Kutná Hora - historické jádro
Lednicko-valtický areál - unikátní lidsky dotvořená krajina
Kroměříž - arcibiskupský zámek a Květná a Podzámecká zahrady
Litomyšl - renesanční zámecký areál
Olomouc - barokní čestný sloup Nejsvětější Trojice
Praha - historické jádro
Telč - historické jádro
Třebíč - židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa
Žďár nad Sázavou - kostel sv. Jana Nepomuckého

HOLAŠOVICE
(zápis 1998)
Stavební soubor 17 statků s typickými štíty je příkladem mimořádně zachované tradiční vesnice ve střední Evropě s množstvím dobře udržovaných domů postavených ve stylu jihočeského baroka.


SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OLOMOUCI
(zápis 2000)
Olomoucký barokní čestný sloup je vůbec největším seskupením barokních soch v jedné skulptuře ve střední Evropě.ZÁMEK A ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
(zápis 1998)
Areál arcibiskupského zámku a jeho zahrad (Květné a Podzámecké) je výjimečně uchovanou ukázkou barokního zámeckého sídla.


KUTNÁ HORA
(zápis 1995)
Historické jádro Kutné Hory s chrámem svaté Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s množstvím dochovaných soukromých obydlí. Sedlecká katedrála je ceněna jako jeden z prvních příkladů obnovy starší poničené gotické stavby ve stylu barokní gotiky.KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
(zápis 1994)
Kostel pocházející z 18. století je vrcholným dílem Jana Blažeje Santiniho, v jeho stylu se prolíná baroko s gotikou.


ČESKÝ KRUMLOV
(zápis 1992)
Historické jádro Českého Krumlova pochází ze 13. století a nese gotické, renesanční i barokní prvky. Je příkladem středověkého sídla, jehož architektonické dědictví zůstalo netknuté téměř pět století.


VILA TUGENDHAT V BRNĚ
(zápis 2001)
Stavba německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe je jedinečným příkladem meziválečné funkcionalistické architektury.


ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ A BAZILIKA SV. PROKOPA V TŘEBÍČI
(zápis 2003)
Zatím poslední zapsaná památka, město Třebíč po několikaleté práci dosáhlo zápisu pro židovské gheto a románsko-gotickou baziliku sv. Prokopa. Je paradoxní, že rozhodnutí minulého režimu o demolici židovského gheta, zabránilo necitlivým stavebním zásahům do unikátního stavebního celku a umožnilo tak dnešní úspěch.


ZÁMECKÝ AREÁL V LITOMYŠLI
(zápis 1999)
Renesanční zámek italského stylu pocházející ze 16. století byl doplněn pozdně barokními prvky. Je podobně jako kroměřížský zámek jedinečně dochovaným příkladem šlechtického sídla svého druhu.


LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
(zápis 1996)
V areálu se kloubí barokní architektura s gotikou lednického a valtického zámku. Zajímavé jsou krajinné úpravy vycházející z anglických parků. Areál patří k největším lidskou rukou dotvořeným krajinám v Evropě.


TELČ
(zápis 1992)
Historické jádro Telče je ceněné pro své renesanční náměstí s podloubím a pozdně gotický zámek


PRAHA
(zápis 1992)
Historické jádro Prahy je ve světě neobvyklý soubor městských staveb, kde se prolínají architektonické slohy od románského přes gotiku, renesanci, baroko až po kubismus a fukcionalismus. V roce 1998 jej nadace World Monuments Fund zařadila mezi sto nejohroženějších památek světa.


Informace čerpány z www.infocesko.cz a dále možné virtuální prohlídky na stránkách http://www.unesco-czech.cz/virtualni-prohlidky/

Test - památky UNESCO:

1)


2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)


9)


10)


11)


12)

.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu