Říjen 2011

Slované

24. října 2011 v 16:39 7.třída

SLOVANÉ

Přínosný web věnovaný našim slovanským předkům zde
Překlad Fredegarovy kroniky zde


V 5. - 6. století přišli Slované do jižní a střední Evropy ( proces stěhování národů).
Pravlast Slovanů: oblast mezi Vislou a Dněprem.Život: zemědělství, chov dobytka, lov a rybolov.

Slovanské božstvo:

hlavní bůh SVAROG, stvořitel Světa
bůh Slunce, tepla, ohně a úrody DAŽBOG, nástupce Svarogův
bůh hromu a války PERUN
bůh stád i hospodářství VELES
bůh noci a Měsíce CHORS
bohyně smrti a zimy Morana (literární)
bohyně země a vody MOKOŠ
bůh Svarog


Sámova říše = Sámův kmenový svaz7.století (623) : byly na našem území sjednoceny slovanské kmeny franským kupcem Sámem
proti Avarům (turko-tatarské kmeny, které pronikly v 6. století do Panónie, kde vytvořily centrum své moci) z východu a proti Frankům ze západu.

631 Sámo porazil franské vojsko u Wogastisburgu (?) - v čele král Dagobert I.


Sámo vládl 35 let; po jeho smrti se říše rozpadla.Video ČT z Dějin udatného českého národa o Slovanech zde a o stěhování národů zde
Video ČT z Dějin udatného českého národa o Sámově říši zde

Hydrosféra ČR

17. října 2011 v 18:17 Zeměpis ČR
Velmi dobré interaktivní stránky na procvičení řek ČR zde.
Přehledné stránky o geografických rekordech a zajímavostech ČR zde.

HYDROSFÉRA = VODSTVO ČR

Řeky

Územím ČR prochází hlavní evropská rozvodí, která vycházejí z vrcholu Králického Sněžníku (nazývaného "střecha Evropy").
Voda z území ČR je odváděna 3 úmořími. Největší část (63,3 %) odvodňuje Labe se svým přítokem Vltavou do Severního moře (skoro celé území Čech). Druhou největší část (27,5 % ) odvodňuje Morava a Dyje do Černého moře (malé oblasti na Šumavy a Českého lesa jsou odvodňovány Dunajem v Německu, a menší části Javorníků a Bílých Karpat jsou odvodňovány Váhem na Slovensku). Nejmenší část území (9,2 % ) je odvodňováno Odrou do Baltského moře (hlavně na Moravě a ve Slezsku, menší oblasti na severu a severovýchodě Čech).
1) Labe - úmoří Severního moře

- pramení v Krkonoších na Labské loucepramen Labe v Krkonoších


znaky měst, kterými Labe protéká

Labe v Ústí

Levostranné přítoky:

Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka,
Vltava
- L = Berounka - Úslava, Úhlava, Radbuza, Mže
- Otava
- P = Sázava, Lužnice - Nežárka, Malše
Ohře - Teplá
Bílina

Vltava na Šumavě

Vltava v Praze

Vltava v Praze v době povodní

Pravostranné přítoky:

Cidlina
Jizera
Ploučnice

2) Morava - Dunaj - úmoří Černého moře

- pramení pod Králickým Sněžníkem


Levostranné přítoky:

Bečva

Pravostranné přítoky:

Haná, Dyje - Svratka, Svitava, Jihlava

3) Odra - úmoří Baltského moře

- pramení v Oderských vrších


Pravostranné přítoky:

Olše, Ostravice

Levostranné přítoky:

Opava - Moravice

NEJ -

- delší řeka VLTAVA = 433 km
- vodnatější řeka = LABE (u Hřenska 312,5 metrů krychlových za sekundu)
- větší povodí = LABE (rozloha 49 933 km čtverečních)
- více názvů = OTAVA (Lázeňský potok, Modravský potok, Vydra, Otava)

Jezera

= přírodní vodní nádrže
- v ČR málo

Druhy jezer:

1. ledovcová - 5 jezer na Šumavě : Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské, Laka

2. rašelinná - na Šumavě, v Jizerských horách, v Hrubém Jeseníku - Rejvíz

3. krasová - v jeskyních a propastech: Hranická propast, Moravský kras, Bozkovská jeskyně


největší jezero - Černé na Šumavě

NEJ -

- větší a nejhlubší = Černé (18,47 ha + 39,8 m hloubka)
- hlubší = Hranické (?)
- zajímavější = Kamencové (Chomutov)

jezero Hranické propasti

Kamencové jezero v Chomutově
- voda obsahuje rozpuštěný kamenec (síran hlinitý) a proto má velmi čistou vodu, je vyhledávaným koupalištěmRybníky

= umělé vodní nádrže (stavby) na potocích nebo kanálech vybudované za účelem chovu ryb

výlov rybníka Rožmberk

Stavba rybníků: 14. - 16.století

Šlechtické rody: Rožmberkové - jižní Čechy + Perštejnové - východní Čechy

Stavitelé: Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan

NEJ-

- větší rybník = Rožmberk (489 ha a maximální hloubka 6,2 m)
- hlubší rybník = Staňkovský (18 m)
- objemnější rybník = Staňkovský (6,6 milionů m3)
- nejdelší rybník = Staňkovský (6 km)
- nejznámější rybník = Máchovo jezero (rekreace)


VODOPÁDY

nejvíce vodopádů - Krkonoše

Nejvyšší vodopád - Pančavský vodopád (kaskádový typ) - 148 mNejznámější vodopád - Labský vodopád a Mumlavský vodopádPŘEHRADY

= umělé vodní nádrže vybudované na řekách (stavby)

Význam:

* ochranný - před povodněmi
* hospodářský
- vodárenský (zásobárna pitné vody)
- energetický (výroba elektřiny - vodní elektrárny)
- dopravní (zesplavnění říčních toků)
- závlahový ( v zemědělství)
- průmyslový ( voda - surovina pro průmysl)
- chov ryb
* rekreačníNEJ -

- větší přehrada rozlohou: Lipno (4 870 ha)
- větší přehrada s pitnou vodou: Švihov (1 670 ha)
- větší přehrada objemem: Orlík (716,5 metrů krychlových)
- věhlubší přehrada: Dalešice (85,5 m)
- více přehrad na Vltavě : Vltavská kaskáda
- výše položená nádrž: Dlouhé Stráně (Hrubý Jeseník - 1 348 m n.m.)Dokument o přehradě Les Království zde

KANÁLY

= umělé vodní cesty (plavení dřeva, propojení povodí, zásobování rybníků vodou)

Schwarzemberský plavební kanál (Vltava) - 44 kmOpatovický kanál - 33 km
Baťův kanál - 52 km
Zlatá stoka - 45 kmOsvícenství

14. října 2011 v 17:51 8.třída

OSVÍCENSTVÍ


= nový myšlenkový směr 17. a 18.století, který zdůrazňuje víru v rozum člověka (reakce na rekatolizaci)

Státy: Francie, Anglie


Prvky:

* individuální svoboda
* rovnost lidí
* důstojný život
* tolerance

Důsledky:

* odklon od církve (popř. od absolutní víry v Boha)
* rozvoj věd a vzdělanosti
* společenské reformy osvícenských panovníků (lidská práva - princip svobody, zákaz mučení)


Osobnosti:


Francouz Denis Diderot - hlavní autor Encyklopedie = Racionální slovník věd, umění a řemesel (28 svazků)

Švýcar Jean Jacques Rousseau
Francouz François Marie Arouet = VoltaireAngličan John Locke

Podnebí ČR

11. října 2011 v 16:32 Zeměpis ČR

Základní pojmy

podnebí = klima

* dlouhodobý stav atmosféry v dané oblasti
* věda o podnebí - klimatologie


počasí

* krátkodobý, okamžitý stav atmosféry na určitém místě
* věda o počasí - meteorologie

Podnebí je ovlivněno:


1) polohou státu

ČR - vnitrozemí Evropy v mírném podnebném pásu ( 4 roční doby)


2) nadmořskou výškou a členitostí reliéfu

pravidlo:
se vzrůstající nadmořskou výškou teplota vzduchu klesá a množství srážek stoupá
Oblasti s nejnižšími teplotami:
Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Jizerské hory, Moravsko-slezské Beskydy, Krušné hory

Oblasti s nejvyššími teplotami:
Dyjsko-svratecký úval a Dolnomoravský úval, Pražská plošina, Polabí

Nejnižší naměřená teplota = v Litvínovicích (391 m) u Českých Budějovic dne 11.2. 1929, a to -42,2 stupně Celsia

Nejvyšší naměřená teplota = + 40.2°C v Praze - Uhříněves , 27.7.1983, nově rekord z roku 2012 z Dobřichovic u Prahy 40,4 stupně Celsia

Nejteplejší měsíc v roce = červenec, na horách srpen

Nejchladnější měsíc v roce = leden
Oblasti s nejvyšším množstvím srážek:
Krkonoše, Krušné hory, Šumava, Jeseníky,...

Oblasti s nejmenším množstvím srážek:
Poohří (srážkový stín), nížiny na Moravě (jih)
krásy počasí v ČR3) převládajícím prouděním vzduchu

kontinentální proudění z východu - malá oblačnost, suché, v zimě mrazy, v létě horka

oceanické proudění ze západu - vysoká oblačnost s velkým množstvím srážek, v zimě oblevy, v létě ochlazení

Největrnějším místem (průměrně 280 dní v roce vane silný vítr, 7 dní je bezvětří) a zároveň místem s největším výskytem bouřek (až 35 za rok) je Milešovka v Českém středohoří.

Nerostné suroviny - ČR

3. října 2011 v 16:56 Zeměpis ČR

Nerostné suroviny


1) rudy
2) nerudy
3) paliva

1) rudy

dříve - těžba rud ( Sn, Ag, Au)
dnes - minimum, zejména uran - Dolní Rožínka (Českomoravská vrchovina)
doly v Dolní Rožínce


2) nerudy

nejvíce, soběstačnost
kaolín (výroba porcelánu) - okolí Karlových Varů, Plzně

vápenec - Horní Lánov u Vrchlabí, Prachovice u Chrudimi, Mokrá u Brna, Králův Dvůr u Berouna, Štramberk a Hranice na Moravě

písky
- sklářské - Střeleč u Jičína
- slévárenské
- stavební - Polabíštěrkopísky
kámen
hlína
- cihlářská - jih Moravy
- keramická - Plzeňsko


3) paliva

hnědé uhlí (povrchová těžba) - Mostecká a Sokolovská pánev

černé uhlí (hlubinná těžba) - Ostavsko (útlum)

ropa a zemní plyn - jih Moravy - Hodonín
dovoz ropy ropovody ze zahraničí


.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu