Březen 2012

Rozvoj české společnosti v 2.pol.19.století

19. března 2012 v 7:53 8.třída
Díky uvolnění politických poměrů v rakouské monarchii v 2.pol.19.století (ústava zaručovala občanská práva a svobody) začal rozvoj:

1. hospodářství

a) průmysl


- těžební : černé uhlí ( Ostravsko, Kladno)

- hutnický: Ostava- Vítkovice, Kladno (Poldi)

- strojírenský: Praha (Ringofferovy závody, Českomoravská Kolben a Daněk = ČKD),
Plzeň (Emil Škoda), Brno
solonní vůz značky Ringhoffer

Ringofferovy závody v Praze - Smíchově


- sklářský: Kamenický Šenov (1.sklářská škola na světě), Nový Bor,
Železný Brod, Jablonec nad Nisou

- textilní: Liberec (Liebig), Náchod (Bartoň)

b) dopravy


- parní železnice = Severní dráha Ferdinandova (Vídeň - Brno)


- parní lodní doprava - Vltava, Labe

+ pro podnikání:

- relativně mírové období
- rozvoj vědy a techniky
- liberálnější zákony
- vynalézavý český duch
- kvalifikovaná pracovní síla
- výhodné geografické předpoklady

- pro podnikání:

- nedostatek kapitálu

2. kultury

a) spolkové činnosti


- Umělecká beseda = spolek českých umělců (B.Smetana, J.Mánes)
- Hlahol = pěvecký spolek
- Sokol = tělovýchovný spolek, založen Tyršem a Fügnerem v r. 1862,
heslo:"Tužme se!", pozdrav Nazdar!

sokolové z Olomouce

b) působení generace Národního divadla- umělci, kteří se podíleli na stavbě a výzdobě Národního divadla:
* J.Zítek, J.Schulz - architekti
* M.Aleš, F.Ženíšek - malíři ( lunety, fresky )
* V.Hynais - opona
* J.V.Myslbek - sochař

lunety Miloláše Alše


opona Národního divadla

- základní kámen položen v roce 1868 ( kameny z památných míst), celonárodní sbírka na stavbu divadla (heslo: "Národ sobě"), slavnostní otevření v roce 1883 (po požáru)slavnostní položení základního kamene k ND

požár ND 1881c) aktivita národních umělců

* literatura


- B. Němcová
- K.J.Erben
- J.Neruda (básník)
- A.Jirásek (historický román)


* hudba

- B.Smetana (operní tvorba, symfonie)

3) politiky


- vznik prvních politických stran
1878 = * Sociálně demokratická strana českoslovanská - v Praze - Břevnově v hostinci U Kaštanu

Cíl:

- boj za všeobecné a rovné hlasovací právo
- boj za 8 hodinovou pracovní dobu a další práva dělníků


Video z pořadu ČT Dějiny udatného českého národa o Národním divadle zde
Video z pořadu ČT Dějiny udatného českého národa o spolcích na konci 19.století zde

Kraje ČR

5. března 2012 v 16:49 Zeměpis ČR

V ČR je od roku 2000 celkem 14 krajů.kraje a jejich vztah k historickým zemím - Čechy, Morava, Slezsko

Zeměpisné rekordynejvětší kraj rozlohou - STŘEDOČESKÝ (11 014 km²)
nejmenší kraj rozlohou - PRAHA ( 496 km²), popř. LIBERECKÝ ( 3 163 km² )
kraj s nejvyšším počtem obyvatel - PRAHA ( 1 272 690 obyvatel), MORAVSKOSLEZSKÝ (1 259 791 obyvatel)
kraj s nejnižším počtem obyvatel - KARLOVARSKÝ (310 245 obyvatel)
kraj s nejvyšší hustotou osídlení - PRAHA (2 601,2 obyvatel/km²)
kraj s nejnižší hustotou osídlení - JIHOČESKÝ (63,4 obyvatel/km²)
kraj s nejvyšším počtem okresů - STŘEDOČESKÝ (12)
kraj s nejnižším počtem okresů - PRAHA (1)Vznik Rakouska - Uherska

5. března 2012 v 16:21 8.třída

Rakousko v 2.pol.19.st.

císař František Josef I. - rakouský císař (1848 - 1916)

František Josef byl pečlivý, pracovitý úředník. Miloval armádu a řád. Sám vstával velmi časně. V soukromém životě ho provázely tragédie.Bratra Maxmiliána popravili v roce 1867 v Mexiku, syn Rudolf, který se s otcem rozcházel v názorech i povaze, spáchal sebevraždu. Císařovnu Alžbětu zavraždil italský anarchista a synovec František Ferdinand d'Este zahynul i se svou českou manželkou v Sarajevu.krásná manželka císařovna Alžběta Bavorská zvaná Sissi

Měla odpor k přísné dvorské etiketě, milovala volnost. Ráda cestovala. Přísně dbala na své zdraví, úzkostlivě sledovala svou váhu - při výšce 172 cm se pohybovala od 44 do 48 kg. Její osobní kadeřnice jí udržovala dlouhé kaštanové vlasy až po zem.. Držela drastické diety (šťáva ze syrového masa, krev, ovoce).


úspěšný atentát na císařovnu v Ženevě (italský anarchista Luigi Lucheni)


probodnutý korzet císařovny (pilník)


* hospodářská zaostalost
* politická zaostalost - prvky absolutismu = BACHOVSKÝ ABSOLUTISMUS (A.Bach ministrem vnitra)
- cenzura
- policejní režim (zatčení novináře K.H.Borovského)


Křičící oslabení monarchie neúspěchy ve válkách
- na severu Itálie (1859) - ztráta Lombardie
- s Pruskem (1866) - ztráta vlivu v Německu, rozpad Německého spolku


Pořad ČT o bitvě u Hradce Králové 1866 zde.


NESPOKOJENOST obyvatel

1860 císař František Josef I. vydal Říjnový diplom = vzdal se absolutismu
1861 vydána únorová ústava


* volby do celorakouského parlamentu - Říšské rady ve Vídni, do zemských sněmů Království českého, Markrabství moravského a Knížectví slezského

KONSTITUČNÍ MONARCHIE


Po prohrané válce s Pruskem pod tlakem Maďarů vznik DUALISMU = dvojvládí:

1867 vznik RAKOUSKA - UHERSKA = Předlitavsko a Zalitavsko

* společný panovník, armáda, zahraniční politika a finance (měna)

* 1867 prosincová ústava (základní občanská práva a svobody)

trailer filmu Císařovna Sissi z roku 2009


.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu