Květen 2013

Československo po 2. světové válce

30. května 2013 v 21:33 9.třída

Československo po 2. světové válce

Výsledek obrázku pro osvobození Prahy


Rysy poválečné politiky:

1) zahraniční orientace na SSSR - zklamání z Mnichova, osvobození většiny ČSR Rudou armádou, ...
2) odsun sudetských Němců z pohraničí
(rozhodnutí konference v Postupimi) 3 mil.
- princip kolektivní viny
3) komunisté ve vládě (vítězné volby 1946)
- předsedou vlády Kl. Gottwald + klíčová ministerstva ( vnitro a obrana)
4) znárodnění bank, pojišťoven a 2/3
průmyslu ( těžký, nad 500 zaměstnanců)
5) ztráta Podkarpatské Rusi - přičlenění k SSSRúnor 1948

- nekomunist. ministři (12) na protest proti nezákonným aktivitám komunistů ve vládě ( reorganizace SNB )
podali demisi
- prezident Beneš ji přijal

25. 2. 1948

"Vítězný únor" = komunistický převrat - začátek komunistické diktatury* prezidentem Kl.Gottwald
* vláda 1 strany (podpora SSSR)
* ozbrojenou složkou KS lidové milice
* další znárodňování ( veškerý průmysl,
služby) - likvidace podnikání
* násilná kolektivizace zemědělství
* pronásledování politických odpůrců,
nesvoboda, teror (politické procesy)

50.léta - rudý teror

* politické procesy (zinscenované - Milada Horáková, Rudolf Slánský), udavačství - činnost SNB a StB
* tábory nucených prací (nepohodlní - politická opozice, kněží, intelektuálové, šlechta,...)
* atmosféra strachu
* upevňování komunistické diktatury
* důraz na těžký průmysl - nedostatek spotřebního zboží
* měnová reforma


Výsledek obrázku pro 50.léta teror


Výsledek obrázku pro komunistická diktatura v čsr

Video o táborech nucených prací zde.
Video o uranovém dole Vojna zde.
Video o vykonstruovaném procesu s Rudolfem Slánským zde.

Video o prvním českém držiteli Nobelovy ceny - za chemii - Jaroslavu Heyrovskému zde.

60.léta - uvolnění poměrů

* omezení cenzury, větší svoboda projevu, rozvoj filmové tvorby (Miloš Forman, Jiří Mentzl)
* příprava ekonomické reformy (plánované tržní hospodářství) - Ota Šik
* propustnost hranic
= Pražské jaro 1968 vrchol (naděje na lepší budoucnost)
= snaha reformních komunistů o vytvoření "socialismu s lidskou tváří" - kritika 50.let a předešlých praktik
- Alexander Dubček

Alexander Dubček (1921 – 1992) reformní komunista, nastoupil do čela KSČ v lednu 1968.

Výsledek obrázku pro pražské jaro

X 21.8.1968 invaze vojsk Varšavské smlouvy (SSSR, Maďarsko, Bulharsko, Polsko, NDR)

Video o okupaci ČSR vojsky Varšavské smlouvy zde.
Den, kdy se upálil Jan Palach na protest proti okupaci zde.
70.léta - normalizace

* obnovení prosovětské politiky
* okupace sovětskými vojsky
* X Charta 77 (V.Havel, Vlasta Chramostová, Marta Kubišová) - disident

80.léta - setrvačnost


17.11.1989 - začátek Sametové revoluce - konec komunistické diktaturyPořad srovnávající život (zejména ceny) v době komunistického Československa a dnešní Čr zde.
Českoslovenští prezidenti:


Vznik Československé republiky

22. května 2013 v 17:06 8.třída

Vznik Republiky československé

Vhodné podmínky pro vznik samostatného státu:
- oslabení monarchie v době 1. sv.války
- nestabilní R-U armáda ( dezerce, vzpoury, ...)
- sílící odpor proti monarchii (1918 - proti vývozu potravin )
- působení čs.legií po boku Dohody - spojenectví, podpora
- 14 bodů mírového programu prezidenta USA W.Wilsona (10. se týkal národů v R-U)
- schopná čs.emigrace ve Francii ( Masaryk, Beneš, Štefánik)

Čs.obyvatelstvo v R-U:

1) největší část - vyčkávající
2) část prorakouská - snaha zachovat R-U monarchii s možností autonomie (obava z Německa a z bolševického Ruska)
3) část protirakouská - snaha vytvořit samostatný čs.stát

- domácí skupina (Maffie) - zatykače
- zahraniční skupina - emigrace ve Francii: T.G.Masaryk, E.Beneš, M.R.Štefánik

Cíl čs.emigrace (Čs.národní rada v Paříži):

1) vytvořit čs.legie v zahraničí, boj po biku Dohody
2) vytvořit samostatný čs.stát (podpora USA) - W.Wilson - jednání TGM v USA - s krajany (Pittsburská dohoda) a s USA = Washingtonská deklaraceRuské revoluce 1917

21. května 2013 v 10:05 8.třída

Rusko v době 1. světové války

- růst nespokojenosti uvnitř státu :

* zaostalé hospodářství - chybějící kvalitní výzbroj armády a nedostatek potravin pro obyvatelstvo
* carský režim - neschopnost řešit problémy na východní frontě i v zázemí

státní zřízenícarismusrepublikarepublika
- bolševická diktatura
vládacar Mikuláš II.
(rod Romanovců)
prozatímní vláda
- Zimní palác
vláda sovětů =
revoluční výbor "dělníků a rolníků"

kdydo února 1917 (abdikace)únor - listopad 19177. listopad 1917 - ...
charakter
* celková zaostalost
* účast ve válce na str. Dohody
* buržoazně- demokratická revoluce* bolševická revoluce
- dobytí Zimního paláce
Video o carské rodině Romanovců - Mikuláš II. a jeho konec
Dokument o Rasputinovi

.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu