Říjen 2014

Feudalismus - znaky

14. října 2014 v 18:31 7.třída

Znaky feudalismu:


1) feudální vlastnictví půdy = lenní systém - propůjčovaná půda = FEUDUM

2) společnost se dělila na 2 základní skupiny: feudály a poddané rolníky

3) v hospodářství převládalo zemědělství

4) myšlení člověka v Evropě bylo určováno křesťanstvímFeudalismus se dělí na:

* raný
* vrcholný
* pozdní

Znaky raného období:
1) vznik raně feudálních států: Byzantská říše, Arabská říše, Franská říše,...

2) šíření křesťanství, utváření církevní hierarchie

3) zemědělství

4) románská kultura
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu