Květen 2017

Řecká kultura

9. května 2017 v 17:27 6.třída

Náboženství

* polyteismus
* bohové - lidská podoba a lidské vlastnosti, současně nadpřirozené schopnosti a nesmrtelnost
* sídlo - hora Olymp
* víra v posmrtný život (řeka Styx - převozník Cháron,trojhlavý pes, podsvětí)

Související obrázek


*Zeus - nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
* Héra - Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků
Diovi sourozenci

* Hádés - bůh podsvětí
* Poseidón - bůh moří
* Hestie - bohyně rodinného krbu
* Démétér - bohyně plodnosti země a rolnictví


Výsledek obrázku pro Hádés


Výsledek obrázku pro Poseidon

Diovy děti

* Athéna - bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
* Apollón - bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty, vládce múz a věštíren
* Artemis - bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
* Héfaistos - bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
* Arés - bůh války
* Afrodíté - bohyně krásy a lásky
* Hermés - bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů

Výsledek obrázku pro pallas athéna


Výsledek obrázku pro Afrodita


Výsledek obrázku pro apollon


Výsledek obrázku pro Hefaistos

Náboženská střediska:

Delfy - věštírna, kult Apollóna
Olympia - olympijské hry, středisko kultu boha Dia
Athény - Parthenon, kult Pallas Athény

Zajímavé bytosti řecké mytologie.


Architektura

Výsledek obrázku pro řecká architektura

Výsledek obrázku pro řecká architektura


Výsledek obrázku pro Parthenon

* chrámy, paláce, domy, amfiteátry
* typické znaky: sloupy, trojúhelníkový štít, sochy - sochař FEIDIAS

.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu